Proszę o prowadzenie dialogu miłości

Bp Ryszard Kasyna w sobotę 1 grudnia kanonicznie objął rządy w diecezji pelplińskiej, przedstawiając Kolegium Konsultorów dokumenty Stolicy Apostolskiej. Przy tej okazji powiedział: „Bardzo proszę o prowadzenie dialogu miłości”.

Uroczysty akt dokonał się w kaplicy domu biskupiego w Pelplinie. Bp Kasyna przedstawił Kolegium Konsultorów dokumenty Stolicy Apostolskiej z papieską nominacją na biskupa diecezjalnego. Wśród obecnych na uroczystości, która odbyła się w południe, byli biskup pomocniczy Wiesław Śmigiel oraz biskup pomocniczy senior Piotr Krupa.

Na zakończenie uroczystości kanclerz kurii ks. prałat Wojciech Kasyna przygotował stosowny dokument potwierdzający kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa pelplińskiego, zgodnie z prawem kanonicznym (kan. 382§3).

Po podpisaniu dokumentu przemówił biskup Wiesław Śmigiel, który w czasie wakatu diecezji był jej administratorem. Hierarcha przypomniał postać zmarłego w kwietniu br. śp. biskupa Jana Bernarda Szlagę, po którego śmierci diecezja pogrążona była w żałobie, ale również modliła się o nowego pasterza.

Bp Śmigiel stwierdził, że „zakończył się czas osierocenia, a jednocześnie ten moment wyznacza nowy czas”. Dotychczasowy administrator diecezji pelplińskiej wskazał, że jest to czas „wdzięczności Bogu za nowego pasterza, czas radości i nowego entuzjazmu a także nowej pracy”. Biskup pomocniczy zapewnił nowego biskupa diecezjalnego o „pełnym synowskim oddaniu i lojalności” i zadeklarował szczerą pomoc nowemu pasterzowi w służbie diecezji.

Nowy biskup pelpliński podziękował dotychczasowemu administratorowi diecezji i całemu Kolegium Konsultorów za pracę w czasie wakatu diecezji. Nawiązując do swojego zawołania biskupiego "In veritate et caritate" ("W prawdzie i w miłości") zachęcał do współpracy w służbie Kościołowi partykularnemu. „Pragnę zaprosić do działań, które będą budować wspólnotę Kościoła Diecezjalnego” - stwierdził bp Kasyna.

Podkreślił potrzebę służby w prawdziwie, która „będzie podawana z miłością”. Zachęcał „do szczerości, wymiany opinii i dialogu”. O takie postawy prosił szczególnie kapłanów, aby pracowali w oparciu „o wymianę doświadczeń” i „w tym duchu byli aktywni, nie czekając tylko na decyzję i propozycje biskupa”. Biskup pelpliński mówił, że „tylko w takiej atmosferze może powstawać dobro i dobre owoce”. - Bardzo proszę o prowadzenie dialogu miłości” - podkreślił bp Kasyna i udzielił wszystkim obecnym, a także za pośrednictwem diecezjalnego Radia Głos, całej diecezji pasterskiego błogosławieństwa.

Kolegium Konsultorów stwierdza kanoniczne objęcie diecezji przez nowego biskupa - nominowany na biskupa nie ma rzeczywistej władzy w diecezji, póki nie przedstawi konsultorom stosownych dokumentów nominacyjnych.

Papież Benedykt XVI mianował 27 października br. dotychczasowego biskupa pomocniczego archidiecezji gdańskiej Ryszarda Kasynę biskupem diecezjalnym w Pelplinie. Liturgiczne objęcie diecezji, czyli ingres do bazyliki katedralnej w Pelplinie odbędzie się w sobotę 8 grudnia o godz. 11 z udziałem Episkopatu Polski i nuncjusza apostolskiego.

Utworzona w 1992 r. diecezja pelplińską, która jest kontynuatorką wielowiekowej diecezji chełmińskiej, która powstała w 1243 r. W ramach reorganizacji polskich w 1992 r. z dawnej diecezji chełmińskiej utworzono między innymi diecezję pelplińską, z siedzibą w Pelplinie.

 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg