To zasadniczy środek nowej ewangelizacji

Spotykając się z kolejnymi biskupami ze Stanów Zjednoczonych, Papież kontynuował refleksję nad intelektualnymi i kulturowymi wyzwaniami stojącymi w ich kraju przed nową ewangelizacją. Jest to temat przemówień do wszystkich grup episkopatu USA przybywających w ostatnich miesiącach z wizytą ad limina Apostolorum.

Benedykt XVI podjął tym razem sprawę edukacji religijnej i kształtowania wiary młodego pokolenia katolików w ich kraju. Wyraził uznanie dla dokonanych w ostatnich latach postępów na polu katechezy. Poprawiono używane w niej teksty, uzgadniając je z wydanym w Watykanie Katechizmem Kościoła Katolickiego. Podjęto poważne wysiłki, by zachować wielkie dziedzictwo amerykańskiego szkolnictwa katolickiego, dotknięte przez zmiany demograficzne i wzrost kosztów. Zapewniono, by było ono dostępne dla wszystkich rodzin, także biedniejszych.

Szkolnictwo to jest zasadniczym środkiem nowej ewangelizacji i może wnosić znaczny wkład w całe społeczeństwo, potrzebuje zatem hojnego wsparcia – wskazał Ojciec Święty biskupom USA. Gdy chodzi o wyższe uczelnie, ważne jest zachowanie ich katolickiej tożsamości i wierność kościelnej misji. Papież przypomniał wymóg Kodeksu Prawa Kanonicznego, by wykładający tam dyscypliny teologiczne mieli „zlecenie kompetentnej władzy kościelnej” (kan. 812). Wyraża to kościelną komunię i solidarność w apostolstwie edukacji. Ich brak szkodzi świadectwu Kościoła.

„Nie jest przesadą powiedzieć, że zapewnianie młodym ludziom dobrego wychowania w wierze stanowi najpilniejsze wyzwanie wewnątrz wspólnoty katolickiej w waszym kraju – mówił Ojciec Święty. – Depozyt wiary jest bezcennym skarbem, który każde pokolenie musi przekazywać następnemu, zdobywając serca dla Jezusa Chrystusa oraz kształtując umysły w znajomości, zrozumieniu i umiłowaniu Jego Kościoła. Cieszy, gdy można stwierdzić, że również w naszych czasach wizja chrześcijańska przedstawiona w całej swej rozległości perspektyw oraz integralności ogromnie przemawia do wyobraźni, idealizmu i aspiracji młodzieży. Ma ona prawo spotkać się z wiarą w całym jej pięknie, bogactwie intelektualnym i radykalnych wymogach. Jak wiemy, zasadniczym zadaniem autentycznej edukacji na każdym szczeblu jest nie samo tylko przekazywanie wiedzy, choć ma ono istotne znaczenie, ale również kształtowanie serc. Stale trzeba równoważyć ścisłość intelektualną skutecznym, atrakcyjnym i całościowym komunikowaniem wiary Kościoła. Należy kształcić młodzież do miłości Boga, praktykowania moralności chrześcijańskiej i życia sakramentalnego, jak też w nie mniejszym stopniu do pielęgnowania modlitwy osobistej i liturgicznej”.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama