Duch apostolski i służba ubogim

Co w najbliższym czasie rozbudzą w nas duszpasterze?

Rozbudzenie ducha apostolskiego świeckich, formowanie ich do przemieniania świata i służby ubogim - to główne cele programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce na najbliższy czas. Program będzie realizowany w roku duszpasterskim 2012/2013 pod hasłem „Być solą ziemi”. O jego założeniach i realizacji dyskutowali dziś w Warszawie duszpasterze i świeccy z całego kraju. Spotkaniu przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP.

Program duszpasterski, którego realizacja rozpocznie się od Adwentu (w tym roku rozpoczyna się on 2 grudnia) kładzie nacisk na chrześcijańskie świadectwo. Jest to także, zwracano dziś uwagę, jeden z tematów przewodnich Roku Wiary, który Benedykt XVI rozpocznie 11 października – w 50. rocznice otwarcia Soboru Watykańskiego II.

„Tworząc Kościół, który chce być solą ziemi, winniśmy zaświadczyć o naszej bliskości z Bogiem i o solidarności z człowiekiem” – podkreślano podczas dyskusji.

W spotkaniu prezentującym idee programu uczestniczyli dyrektorzy wydziałów duszpasterskich, oraz duszpasterze krajowi i delegaci KEP dla różnych środowisk. Obecni byli także świeccy delegaci, zaangażowani w realizację inicjatyw ewangelizacyjnych na swoim terenie.

Programu „Być solą ziemi” zwraca uwagę m.in. na odkrywanie powołań do ewangelizacji, ożywanie ewangelizacyjne Parafialnych Rad Duszpasterskich, wspólną troskę wierzących o przekaz wiary młodemu pokoleniu. Nadchodzący rok duszpasterski ma być także szczególnym czasem chrześcijańskiego świadectwa małżeństw i rodzin, akcentuje ponadto obecność świeckich w życiu społecznym, gospodarczym, kulturalnym i medialnym, dlatego ma sprzyjać tworzeniu ośrodków formacji świeckich animatorów.

Nawiązując do hasła programu duszpasterskiego abp Gądecki omawiał symbolikę soli tak, jak rozumieli ją ewangeliści. I tak np. u św. Marka sól to trwała ochrona przed zepsuciem, gdzie zepsuciem są spory między uczniami, u św. Łukasza to – miłość do Chrystusa większa niż reszty i jednocześnie trwała postawa wyrzekania się wszystkiego, co się posiada. U św. Mateusza sól wyraża przeznaczenie chrześcijanina dla świata. „Tłumacząc symbolikę soli należy wychodzić poza skojarzenia ‘kulinarne’” – zachęcił metropolita poznański.

Podczas ogólnopolskiego spotkania duszpasterzy zwracano też uwagę, że przekazując wiarę w tak szczególnym czasie jak Rok Wiary, akcent powinien zostać położony na przemyślenie najskuteczniejszego przygotowania do sakramentu bierzmowania, na katechezę dorosłych, świadectwo życia katolickich rodzin i zaangażowanie na rzecz misji. Wciąż ważne jest także uwrażliwianie członków Kościoła na życie „wyobraźnią miłosierdzia”, w tym wspieranie działań Caritas, także w parafiach.

Abp Gądecki zwracał uwagę, że rozpoczęcie realizacji programu „Być solą ziemi” poprzedzi ogłoszenie – w skali całego Kościoła – Roku Wiary przez Benedykta XVI. Nastąpi to 11 października 2012 r., 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego. Przewodniczący Komisji Duszpasterstwa KEP przypomniał główne idee papieskiego Listu apostolskiego „Porta fidei”, w którym Ojciec Święty podkreśla, że II Sobór Watykański należy ukazywać „jako wielką łaskę, która stała się dobrodziejstwem dla Kościoła w XX wieku”. Wskazuje ponadto, że do najważniejszych owoców Soboru należy Katechizm Kościoła Katolickiego, stanowiący narzędzie wspierania w wierze.

Dlatego, jak podkreślił abp Gądecki, podczas uroczystych inauguracji Roku Wiary w poszczególnych diecezjach, do świątyń powinny zostać wniesione dwie księgi: dokumenty soborowe oraz Katechizm Kościoła Katolickiego. Ma to na celu zachęcenie wiernych do zapoznania się z dziedzictwem Soboru oraz systematycznym wykładem nauki Kościoła katolickiego. Postulował też zorganizowanie specjalnego dnia poświęconego przybliżaniu treści Katechizmu.

Polskim obchodom Roku Wiary będą też towarzyszyły listy pasterskie poszczególnych biskupów ordynariuszy, w których przypomną nauczanie Soboru sprzed 50 laty i ukażą je w świetle wyzwań, przed jakimi staje ich diecezja.

Wiceprzewodniczący KEP wyraził nadzieję, że Rok Wiary będzie okazją do dokonania gruntownej oceny dokonań Soboru Watykańskiego II, co, jak dodał, jest głównie zadaniem uniwersytetów i wydziałów teologicznych.
Wśród zadań na nadchodzący czas – wynikający zarówno z programu duszpasterskiego jak i Roku Wiary – abp Gądecki wskazał na organizowanie spotkań i debat także z tymi, którzy nie dostąpili łaski wiary, ale nie są obojętni na pytania, które są ważne dla ludzi religijnych, np. o sens życia i jego kres.
Niezbędna jest stała formacja duchowieństwa w oparciu o dokumenty Soborowe i Katechizm – zwrócił uwagę metropolita poznański. Zachęcił, by na szczeblu diecezji organizować nabożeństwa pokutne za grzechy przeciwko wierze.

Rok Wiary rozpocznie się 11 października 2012 r., w 50. rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, a zakończy się w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, 24 listopada 2013 roku. Tego dnia mija też 20 lat od opublikowania Katechizmu Kościoła Katolickiego. W tym także czasie obradować będzie Synod Biskupów poświęcony nowej ewangelizacji.

„Będzie to dobra okazja do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary” – stwierdza Ojciec Święty w liście apostolskim „Porta fidei”.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg