Najlepsze homilie 2010 roku

Za najlepszą homilię Benedykta XVI w 2010 roku magazyn internetowy „The Integrated Catholic Life” uznał papieskie kazanie wygłoszone podczas Pasterki w bazylice św. Piotra w Watykanie.

Na szczególną uwagę amerykańskiej dziennikarki zasługują m.in. te słowa papieża: „To dziecko jest naprawdę Emanuelem - Bogiem z nami. Jego panowanie rozciąga się naprawdę aż po krańce ziemi” (...) „To dziecko zapaliło między ludźmi światło dobroci i dało im siłę, by oprzeć się tyranii władzy. W każdym pokoleniu buduje swoje królestwo od wewnątrz, od serca. Ale prawdą jest również, że «ciężkie jarzmo» nie zostało złamane. Także dziś słuchać stukot żołnierskich butów i ciągle na nowo pojawia się «płaszcz krwią zbroczony» (Iz 9,3n)”.

Na drugim miejscu homiletycznego rankingu e-magazynu znalazło się kazanie Benedykta XVI wygłoszone w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, w kościele pw. św. Tomasza z Villanova w Castel Gandolfo. Papież podkreślał wówczas w swym kazaniu, że „wiara jest wielkością Maryi”. „Maryja, wzięta do nieba, nie jest daleko od nas” – mówił Ojciec Święty.

Na trzecim miejscu listy najlepszych papieskich kazań ubiegłego roku znalazła się homilia wygłoszona 28 czerwca w bazylice św. Pawła za Murami podczas pierwszych nieszporów uroczystości świętych apostołów Piotra i Pawła. W swym kazaniu papież skupił się w niej na misyjnych zadaniach Kościoła. „Również człowiek trzeciego tysiąclecia pragnie autentycznego i pełnego życia. Potrzebuje prawdy, głębokiej wolności i bezinteresownej miłości. Również na pustyni zsekularyzowanego świata dusza człowieka pragnie Boga, Boga żywego” – mówił wtedy papież.

Na kolejnych miejscach znalazły się kazania papieskie: z uroczystości zakończenia Roku Kapłańskiego (11 czerwca), Zesłania Ducha Świętego (23 maja), podczas Mszy św. w piątą rocznicę śmierci sługi Bożego Jana Pawła II (29 marca), Niedzieli Palmowej (28 marca), w uroczystość Nawrócenia św. Pawła (25 stycznia) i uroczystość Objawienia Pańskiego (6 stycznia).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama