Męka Chrystusa znakiem nadziei

Na Mękę Chrystusa jako znak nadziei wskazał Benedykt XVI podczas Mszy św. sprawowanej 2 maja na placu św. Karola w Turynie. Papież przebywa z jednodniową pielgrzymką w stolicy Piemontu, gdzie do 23 bm. trwa wystawienie na widok publiczny słynnego Całunu.

Męka Chrystusa znakiem nadziei   TONINO DI MARCO/ PAP/EPA Plac św. Karola w Turynie Wraz z papieżem liturgię koncelebrowało 8 kardynałów, ponad 30 biskupów i prawie stu księży, a na placu przed katedrą obecni byli także przedstawiciele władz prowincji, regionu i miasta. To 18 podróż Benedykta XVI na terenie Włoch.

Pełny tekst homilii papieskiej

Pełny tekst rozważania Regina Caeli

Nawiązując do najsłynniejszej relikwii miasta, Ojciec Święty zaznaczył, że głównym przesłaniem Całunu jest pragnienie Ukrzyżowanego Chrystusa, aby zjednoczyć wszystkich w swej miłości. Zauważył, że w relikwii tej dostrzegamy jakby w odbiciu nasze utrapienia w cierpieniach Chrystusa. Właśnie dlatego jest on znakiem nadziei: Chrystus przyjął krzyż, aby przeciwstawić się złu, abyśmy w jego Zmartwychwstaniu dostrzegli zapowiedź tej chwili, kiedy także z naszych oczu zostanie otarta wszelka łza i nie będzie już śmierci, smutku, lamentu czy strapienia.

Odwołując się do drugiego czytania mszalnego papież zaznaczył, że zapowiadane w nim sprawy nowe to świat pełen radości, w którym nie będzie już cierpienia czy ucisku, odwetu czy nienawiści, ale trwać będzie jedynie wszystko przemieniająca miłość pochodząca od Boga.

„Drogi Kościele turyński, przybyłem do was, aby umocnić was w wierze. Pragnę was z mocą i miłością zachęcić, byście byli mocni w tej wierze, którą otrzymaliście i która nadaje życiu sens: abyście nigdy nie utracili światła nadziei w Chrystusie Zmartwychwstałym, która jest w stanie przekształcić rzeczywistość i odnowić wszystko, abyście żyli w mieście, dzielnicach, we wspólnotach i rodzinach w sposób prosty i konkretny miłością Boga” - powiedział papież.

Wskazał następnie, że miłość drugiego człowieka, tak jak umiłował nas Jezus, możliwa jest dzięki Eucharystii. Zachęcił duchowieństwo diecezjalne i zakonne, aby czerpało siły do swej posługi z więzi z Bogiem i z modlitwy. Przypomniawszy, że wspólnota chrześcijańska Turynu nie jest wolna od problemów, zwłaszcza ubóstwa spowodowanego bezrobociem, niepewności jutra, cierpień fizycznych i moralnych, Ojciec Święty zaznaczył, że "można stawiać czoła wszystkim tym problemom dzięki pewności wypływającej z wiary, że Bóg jest blisko nas". Papież wezwał rodziny do konkretnego przeżywania wymiaru wiary w codziennych kontaktach, a osoby odpowiedzialne za administrację - do troski o dobro wspólne.

W homilii podczas mszy św. na Piazza San Carlo w mieście wielkiego przemysłu, papież powiedział: "Wiem, że także w Turynie nie brakuje trudności, problemów, trosk".

"Myślę szczególnie o tych, którzy żyją w warunkach tymczasowości z powodu braku pracy, niepewności, co do przyszłości, cierpienia fizycznego i moralnego. Myślę o rodzinach, o młodzieży, o osobach starszych, które często żyją w samotności, o zepchniętych na margines, o imigrantach" - zaznaczył Benedykt XVI.

"Pragnę zachęcić do wysiłku, często trudnego, tych, których zadaniem jest zarządzanie sprawami publicznymi: współpraca w dążeniu do dobra wspólnego i uczynienie miasta bardziej nadającym się do życia jest znakiem, że chrześcijańska myśl o człowieku nigdy nie jest przeciwko jego wolności, ale sprzyja jej pełni, która tylko w cywilizacji miłości znajduje swą realizację" - podkreślił.

Na zakończenie Mszy św., którą odprawił na Placu św. Karola w Turynie, Benedykt XVI przewodniczył modlitwie maryjnej Regina Caeli. W poprzedzających ją rozważaniach polecił miasto i jej mieszkańców wstawiennictwu Maryi Pannie Pocieszenia. „Możemy zawsze uczyć się od Niej, jak patrzeć na Jezusa wzrokiem miłości i wiary i jak rozpoznawać w tym ludzkim obliczu Oblicze Boga” – podkreślił papież.

Po Mszy św. i odmówieniu z wiernymi modlitwy „Regina Caeli” papież uda się do miejscowej kurii arcybiskupiej, gdzie spożyje posiłek z biskupami tego regionu Włoch. O 16.30 także na placu św. Karola spotka się z młodzieżą, a o 17.30 przybędzie do katedry, by oddać hołd relikwii Całunu. Wygłosi tam refleksję na temat Męki Chrystusa i udręk człowieka. Na zakończenie swego pobytu w Turynie Ojciec Święty spotka się z chorymi.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg