Serce mówi do serca

Błogosławiony kardynał John Henry Newman zasłużył na to, aby zająć miejsce na długiej liście angielskich świętych i uczonych – podkreślił Benedykt XVI w homilii wygłoszonej podczas Mszy beatyfikacyjnej w Birmingham, sprawowanej w obecności 60 tysięcy wiernych.

Benedykt XVI przypomniał, że dzisiaj przypada ważna rocznica dla narodu brytyjskiego – 70. rocznica Bitwy o Anglię. „Dla mnie jako tego, kto żył i cierpiał w wyniku ciemnych dni reżymu nazistowskiego w Niemczech, jest czymś głęboko poruszającym być tu z wami z tej okazji i wspominać, jak wielu waszych współobywateli oddało swe życie, odważnie przeciwstawiając się siłom tej błędnej ideologii” – wyznał papież i wspomniał bombardowania miasta Coventry w listopadzie 1940 r. w wyniku których zgięło tysiące ludzi.

„Siedemdziesiąt lat później przywołujemy ze wstydem i przerażeniem straszne dźwięki dzwonów śmierci i zniszczenia, które idą w ślad za wojną i ponownie wyrażamy zdecydowaną wolę pracy dla pokoju i pojednania wszędzie tam, gdzie pojawia się zarzewie konfliktu” – zaapelował papież.

Ojciec Święty złożył hołd wszystkim, którzy usilnie pracowali przez wiele lat nad beatyfikacją Johna Henry`ego Newmana, łącznie z ojcami z Oratorium w Birmingham i członkami Rodziny Duchowej „Das Werk”.

Przypomniał, że Anglia ma długą tradycję świętych męczenników, których „mężne świadectwo wspierało i inspirowało przez całe stulecia tutejszą wspólnotę katolicką”. Papież podkreślił, że bł. John Henry Newman zasłużył na to, aby zająć miejsce na długiej liście angielskich świętych i uczonych: świętych Bedy, Hildy, Aelreda, błogosławionego Dunsa Szkota. „W błogosławionym Johnym Henrym tradycja szlachetnej uczoności, głębokiej mądrości ludzkiej i niezgłębionej miłości do Pana zrodziła bogate owoce jako znak stałej obecności Ducha Świętego w głębi serca ludu Bożego, przynosząc odtąd obfite dary świętości” – powiedział papież.


Nawiązując do słów kard. Newmana „Serce mówi do serca”, będącego hasłem papieskiej wizyty w Wielkiej Brytanii, Benedykt XVI podkreślił, że słowa te dają nam „wzgląd w jego rozumienie życia chrześcijańskiego jako powołania do świętości, doświadczanej jako głębokie pragnienie ludzkiego serca wejścia w intymną komunię z Sercem Bożym”.

Papież wskazał na wagę jaką bł. John Henry przywiązywał do modlitwy i podkreślał jej znaczenie dla codziennego życia. Ponadto kard. Newman w swoim nauczaniu przypominał, że Bóg wyznaczył każdemu z nas specyficzne zadanie, „określoną służbą”, powierzoną wyłącznie każdej jednostce. Benedykt XVI przypomniał, że tą służbą była dla kard. Newmana przede wszystkim praca intelektualna.

Z wielkim uznaniem papież mówił o poglądach kard. Newmana na temat związku między wiarą a rozumem, na żywotne miejsce religii objawionej w cywilizowanym społeczeństwie oraz na potrzebę opartego na szerokich podstawach i wielokierunkowego podejścia do oświaty. Zdaniem Benedykta XVI miały one „nie tylko głębokie znaczenie dla wiktoriańskiej Anglii, ale po dziś dzień inspirują i rozświetlają wielu na całym świecie”.

Papież oddał hołd postrzeganiu edukacji przez bł. John Henry'ego. Jego poglądy na ten temat przyczyniły się „ogromnie do ukształtowania etosu, będącego do dzisiaj siłą napędową szkół i kolegiów katolickich”. Przypomniał, że kard. Newman stanowczo przeciwstawiał się ograniczającemu bądź utylitarnemu widzeniu edukacji i dążył do „osiągnięcia takiego środowiska edukacyjnego, w którym ćwiczenie umysłu, dyscyplina moralna i zaangażowanie religijne stanowiłyby całość”.

Benedykt XVI z uznaniem mówił o głoszonej przez kard. Newmana koncepcji uniwersytetu katolickiego, w której wspierał on „pewien ideał, od którego wszyscy zaangażowani w formację akademicką nadal mogą się uczyć”. Wskazał, że, zgodnie z nim podstawowym celem katolickiej edukacji jest kształtowanie inteligentnego i dobrze wykształconego laikatu. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie, aby za wstawiennictwem i przez przykład bł. Johny Henry`ego Newmana „wszyscy, którzy są zaangażowani w dzieło nauczania i katechizacji, czerpali natchnienie do jeszcze większego wysiłku i korzystali z wizji, jaką przedstawił nowy błogosławiony.

Swoją homilię Benedykt XVI zakończył krótką refleksją na temat życia bł. Johny Henry`ego jako kapłana i duszpasterza. Jego posługę duszpasterską papież określił jako ciepłą i przepełnioną duchem humanizmu. „Żył on tą głęboko humanistyczną wizją posługi kapłańskiej w swej pobożnej trosce o ludzi Birmingham w ciągu lat spędzonych w założonym przez siebie Oratorium, odwiedzając chorych i biednych, pocieszając zasmuconych, opiekując się więźniami” – powiedział Ojciec Święty. Przypomniał, że po jego śmierci na ulice Birmingham wyszło tysiące ludzi, gdy jego ciało niesiono na miejsce pochówku niespełna pół mili stąd.

Na zakończenie papież odmówił modlitwę ułożoną przez bł. Johny Henry'ego Newmana.

Pełny tekst homilii podajemy za KAI na następnej stronie

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama