Świeccy mają głosić Ewangelię

„Rosnąca liczba zaangażowanych, pełnych entuzjazmu świeckich to znak ogromnej nadziei na przyszłość Kościoła w Azji” – pisze Ojciec Święty w przesłaniu do uczestników rozpoczętego w Seulu azjatyckiego kongresu katolickiego laikatu. Podkreśla wagę tematu, jaki podjęli zgromadzeni w stolicy Południowej Korei biskupi, księża, osoby zakonne i świeckie. Brzmi on: „Głosić Jezusa Chrystusa w Azji dzisiaj”.

„Największym darem, jaki Kościół może dać ludom Azji, jest świadectwo o Chrystusie, Zbawicielu ludzkości” – pisze Papież. Przypomina stałą aktualność proroczych słów Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia: „Narody Azji potrzebują Jezusa Chrystusa i Jego Ewangelii. Azja pragnie wody żywej, którą dać jej może tylko Jezus”. Benedykt XVI wskazuje, że tamtejsi wierni świeccy, by podjąć tę misję, muszą stawać się coraz bardziej świadomi łaski chrztu. Otrzymując zdrową formację duchową i katechetyczną, winni czynnie współpracować w szerzeniu Ewangelii w każdym środowisku społecznym. Szczególne okazje do dawania jej świadectwa to przykład chrześcijańskiej miłości małżeńskiej i rodzinnej, obrona daru życia, troska o chorych i uciśnionych, gotowość przebaczenia wrogom i prześladowcom, solidarność w miejscu pracy, obecność w życiu publicznym. Papież wyraża wdzięczność świeckim katolikom zaangażowanym w pracę katechetyczną. Podkreśla znaczenie ruchów apostolskich i charyzmatycznych dla formacji laikatu. Zapewnia o modlitwie, by kongres uwypuklił niezbędną rolę świeckich w misji Kościoła, rozwijając inicjatywy i programy, które pomogą im głosić Chrystusa w dzisiejszej Azji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama