Papież o odnowie Kościoła w XIII w.

O wkładzie franciszkanów i dominikanów w odnowę Kościoła w XIII wieku oraz o umiejętności odpowiedzi na wzywania czasów przypomniał Benedykt XVI podczas audiencji ogólnej w Watykanie 13 stycznia.

Na kolejnej stronie pełny tekst papieskiej katechezy

Zaapelował też o solidarność z ofiarami tragicznego trzęsienia ziemi w Haiti. Polaków zachęcił do modlitwy w intencji kapłanów. W auli Pawła VI zgromadziło się około 9 tys. wiernych.

Benedykt XVI zauważył, że św. Franciszek z Asyżu i św. Dominik Guzman potrafili inteligentnie odczytać znaki czasu, mając intuicję wyzwań przed jakimi stał Kościół. Były to ruchy skrajnego ubóstwa, kontestujące Kościół i styl życia ówczesnych kapłanów i mnichów, które przeciwstawiały posłudze biskupów swoją własną paralelną hierarchię. Przypomniał, że odpowiedzią franciszkanów i dominikanów był styl życia ewangelicznego ubóstwa, budowany we wspólnocie z Kościołem widzialnym oraz na zdrowym chrześcijańskim rozumieniu dobra dzieła stworzenia.

„Także dziś, mimo, że żyjemy w społeczeństwie, w którym często dominuje «mieć» nad «być» jesteśmy bardzo wrażliwi na przykład życia ubogiego i solidarnego, jakie poprzez heroiczne wybory dają ludzie wierzący” – stwierdził Benedykt XVI. Przypomniał, że współczesny świat chętnie słucha mistrzów, gdy są też oni świadkami. „Także dziś głosząc Ewangelię trzeba najpierw żyć tym co się głosi, być odbiciem Bożej Miłości” – zaznaczył papież. Przypomniał, że franciszkanie i dominikanie dzięki propozycji „świętości laickiej” zdobyli wiele osób a autentyczne tłumy świeckich gromadziły się, aby ich słuchać. Podkreślił, że obydwa zakony ukazują, iż możliwe jest życie ewangeliczne w jedności z Kościołem, wręcz ze wspólnoty z Kościołem i papieżem czerpały siły swego świadectwa. Dzięki ich pracy grupy ubogich, oddzielone od Kościoła powracały do wspólnoty wierzących czy też stopniowo zanikały.

Papież pozdrowił pielgrzymów w kilku językach. Zwracając się do Polaków, w gronie których byli także biskup łowicki, Andrzej Dziuba oraz biskup polowy Taduesz Płoski Ojciec Święty powiedział: „Witam serdecznie uczestniczących w tej audiencji Polaków! Siostry i bracia, w okresie zwykłym rozpoczętym w liturgii kontynuując ideę Roku Kapłańskiego waszej szczególnej modlitwie polecam wszystkich kapłanów. Biorąc udział w niedzielnej Eucharystii upraszajcie moralną doskonałość ich życia i wierność apostolskiej posłudze. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!”

Wcześniej streszczenie papieskiej katechezy odczytał ks. prałat Sławomir Nasiorowski z watykańskiego Sekretariatu Stanu: "Bracia i siostry, historia upamiętnia wielu świętych, reformatorów Kościoła, autentycznych świadków Chrystusa i Jego ewangelii. Wśród nich szczególna rola przypada świętym Franciszkowi i Dominikowi, założycielom dwóch wielkich XIII-wiecznych zakonów żebraczych: braci mniejszych i zakonu kaznodziejskiego, znanych jako franciszkanie i dominikanie. Idee życia ubogiego, upowszechniania Słowa Bożego oraz naśladowania Chrystusa w życiu codziennym znalazły ogromny i trwały oddźwięk, przyciągając do wspólnot rzesze nowych członków, inspirując apostolstwo wśród świeckich, także wśród heretyków i pogan. Gorliwość życia religijnego braci, otwartość na ludzkie problemy, okazywana wiernym pomoc i duszpasterska troska, napełniały wiernych świeżą energią, rodziły jedność i duchowy entuzjazm. Nowy styl życia zakonnego był szczególnie ceniony i popierany przez ówczesnych papieży: Innocentego III i Honoriusza III. Ten szczególny rodzaj życia, w oparciu o ubóstwo, miłość Chrystusa i naśladowanie Go, przeniesiony w życie ludzi świeckich, wspólnot, rodzin, zaowocował strukturą trzeciego zakonu. Franciszkanie i dominikanie odegrali główną rolę w zdumiewającym rozkwicie studiów teologicznych w szkołach i uniwersytetach. Okazali się wspaniałymi świadkami i nauczycielami wiary. Niech proponowany przez nich styl życia będzie wyzwaniem także i dla nas".

Benedykt XVI zaapelował też o pomoc dla dotkniętego tragicznym trzęsieniem ziemi Haiti. W wyniku wstrząsu o sile co najmniej 7 stopni w skali Richtera jaki miał miejsce w wtorek setki osób zostało zabitych i są tysiące rannych.

„Pragnę teraz skierować apel w związku z dramatyczną sytuacją, w jakiej znalazło się Haiti. Myśl moją kieruję w szczególności do ludności, boleśnie dotkniętej kilka godzin temu przez niszczycielskie trzęsienie ziemi, które przyczyniło się do poważnych strat w ludziach, wielkiej liczby pozbawionych dachu nad głową i zaginionych oraz ogromnych szkód materialnych” – powiedział Benedykt XVI.

Papież wzywał wszystkich, aby przyłączyli się do modlitwy za ofiary tej katastrofy i za tych, którzy opłakują ich śmierć. Zapewnił o swej duchowej bliskości tych, którzy „stracili własny dom oraz wszystkie osoby dotknięte w rozmaity sposób tą poważną katastrofą, prosząc dla nich Boga o pociechę i ulgę w cierpieniu”.

„Wzywam wszystkich do wielkoduszności, aby nie zabrakło tym braciom i siostrom, znajdującym się w potrzebie i boleści, naszej konkretnej solidarności i czynnego wsparcia ze strony wspólnoty międzynarodowej” – zaapelował Ojciec Święty i zapewnił, że „Kościół katolicki nie omieszka przystąpić natychmiast do działania poprzez swe instytucje charytatywne, aby wyjść naprzeciw najpilniejszym potrzebom mieszkańców”.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama