Relacja z pobytu w Warszawie - 26 maja 2006

Relacja minuta po minucie

II dzień

piątek, 26 maja 2006 r., Warszawa

8.48 - Papież wsiadł do papamobile. W Warszawie pada deszcz.
8.51 - Samochód papieski ruszył w kierunku placu Piłsudskiego. Trasa przejazdu: Al. Szucha - Pl. Na Rozdrożu - Al. Ujazdowskie - Pl. Trzech Krzyży - Nowy Świat – Rondo de Gaulle’a - Nowy Świat - Krakowskie Przedmieście - Królewska - Moliera - podjazd do zakrystii
9.14 - Benedykt XVI wchodzi do zakrystii umiejscowionej w budynku Garnizonu Warszawskiego.
9.24 - Procesja wyrusza do ołtarza. Celebransi ubrani na czerwono idą pod białymi parasolami. Według szacunków policji we Mszy uczestniczy ok. 300 tys. ludzi.

Przebieg Mszy na pl. Piłsudskiego według "Mszału Papieskiego":

WARSZAWA IN AREA v. d. «PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO» CELEBRATIO EUCHARISTICA DE SPIRITU SANCTO RITUS INITIALES


Summus Pontifex cum Concelebrantibus et ministris ad altare accedit, dum cantus ad introitum peragitur. Cum ad altare pervenerit, facta cum Concelebrantibus debita reverentia, osculo altare veneratur. Postea sedem petit. Cantus ad introitum absoluto, omnes, stantes, signant se signo crucis, dum Summus Pontifex, ad populum conversus, dicit:

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Deinde Summus Pontifex populum salutat, dicens:

Pokój z wami.
I z duchem Twoim.

SALUTATIO
Em.mus D.nus Iosephus Card. Glemp, Archiepiscopus Varsaviensis, Primas Poloniæ, Summum Pontificem salutat.

ACTUS PÆNITENTIALIS

Summus Pontifex:

Uznajmy przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni, abyśmy mogli z czystym sercem złożyć Najświętszą Ofiarę.

Fit brevis pausa silentii.

Cantor:

Panie, Ty umarłeś i zmartwychwstałeś dla naszego usprawiedliwienia, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.

Chryste, Ty wstąpiłeś do nieba, aby nas doprowadzić do Ojca, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.

Panie, Ty zesłałeś Apostołom Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, zmiłuj się nad nami.
Zmiłuj się nad nami.


Summus Pontifex:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.

HYMNUS

Omnes cantant:
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony, Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

ORATIO COLLECTA

Summus Pontifex:


Módlmy się.
Boże, Ty uświęcasz swój Kościół obejmujący różne narody i kraje, ześlij dary Ducha Świętego na całą ziemię, aby Twoja łaska działała w sercach wiernych, podobnie jak w początkach głoszenia Ewangelii. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

Orémus.
Deus, qui univérsam Ecclésiam tuam in omni gente et natióne sanctíficas, in totam mundi latitúdinem Spíritus tui dona defúnde, ut, quod in ipsis evangélicæ prædicatiónis exórdiis tua est operáta dignátio, nunc quoque per credéntium corda diffúndat. Per Dóminum nostrum Iesum Christum Fílium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitáte Spíritus Sancti, Deus, per ómnia sǽcula sæculórum.
Amen.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama