Duch Święty i Kościół

Katechezy przygotowujące na V Światowe Spotkanie Rodzin

1. Pieśń na wejście.

2. Modlitwa „Ojcze nasz”.

3. Czytanie biblijne: Dz 2,1-12.

4. Czytanie z nauki Kościoła:


1. Z chwilą gdy zostało już zrealizowane dzieło odkupienia, Ojciec udzielił Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy dla uświęcenia wierzących i obdarowania ich możliwością przystąpienia do niego poprzez Chrystusa w jedności Ducha. Duch Święty zamieszkuje w Kościele i w sercach wierzących jak w świątyni i działa w nich, dając świadectwo ich przynależności do Boga jako przybranych dzieci.

2. Wprowadza On Kościół do pełni prawdy, kieruje nim poprzez różnorakie dary i ozdabia go swoimi owocami; poprzez siłę Ewangelii odmładza go i prowadzi do doskonałej jedności z Chrystusem, jego Oblubieńcem. W ten sposób Kościół Uniwersalny posiada godność i wolność dzieci Bożych; jego prawem jest nowe przykazanie miłości, tak jak Chrystus nas umiłował, a jego zadaniem jest szerzenie Królestwa Bożego; jest przeznaczony dla wszystkich ludzi, aczkolwiek czasami ukazuje się jako mała trzódka, stanowi jednakże dla całej ludzkości mocny zalążek jedności, nadziei i zbawienia.

3. Duch Święty przygotowuje ludzi; uprzedza swoją łaską aby przyciągnąć ich do Chrystusa; ukazuje im Zmartwychwstałego Pana; otwiera ich umysły dla zrozumienia jego śmierci i zmartwychwstania; przypomina im jego słowa; otwiera duszę tych wszystkich, którzy je czytają i słuchają, na ich duchowe bogactwo; uobecnia im Tajemnicę Chrystusa, przede wszystkim w Eucharystii, aby w ten sposób pogodzić ich i połączyć we wspólnotę z Bogiem i aby przynosili obfity owoc.

4. Poza tym, Duch Święty przychodzi z pomocą naszym słabościom, ponieważ sami dobrze nie wiemy jakie prośby przyniosą nam korzyść, ale sam Duch Święty przychodzi nam z pomocą poprzez niewysłowione westchnienia. Jego łaska wzbudza w nas wiarę, nawrócenie serca i godzenie się z wolą Bożą.

5. Rodzice przekazują swoim dzieciom wiarę w Ducha Świętego od samych początków ich istnienia, kiedy żyją według Ducha. Z chwilą gdy dzieci są w stanie zrozumieć, potrzebne im będzie odpowiednie wyjaśnienie, razem oczywiście z konsekwentnym postępowaniem. W tym wszystkim podstawą są: przygotowanie i celebrowanie sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, a szczególnie sakramentu Bierzmowania; słuchanie Słowa Bożego i przemyślenie wymagań oraz udział w sakramentalnym życiu Kościoła. Będzie dla nich szczególnie korzystna pomoc i przełożenie na życie codzienne wymaganie wcielenia się w Chrystusa i pobudzanie ich do przekazywania przyjaciołom i rówieśnikom radości Chrystusowego orędzia.

5. Refleksja Przewodnika.

6. Dialog:


* Czy można powiedzieć że Duch Święty znany jest rodzinom chrześcijańskim?
* W czy przejawia się ta znajomość?
* Jakie są podstawowe działania Ducha świętego w Kościele i w rodzinie – „domowym kościele”?
* Jakie zadanie wykonuje Duch Święty w sakramentach wtajemniczenia chrześcijańskiego: w Chrzcie, Bierzmowaniu, Pierwszej Komuni Świętej i co można zrobić, aby dzieci mogły to odkryć?

7. Zobowiązania.

8. Modlitwa „Zdrowaś Maryjo” i inwokacja „Regina familiae. Ora pro nobis”.

9. Modlitwa za rodzinę:
Wszechmogący i wieczny Boże, który zesłałeś na Apostołów twojego Ducha, udziel również i nam tego Ducha miłości, abyśmy zawsze mogli dawać wierne świadectwo tej miłości, która była szczególnym znakiem uczniów Twojego Syna, który żyje i króluje na wieki wieków .

10. Pieśń na zakończenie.

«« | « | 1 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Reklama

Reklama