Piąty dzień pielgrzymki papieża do Ziemi Świętej - podsumowanie

Pielgrzymka i dialog międzyreligijny - te dwa wymiary naznaczyły piąty dzień papieskiej wizyty w Izraelu. Rozpoczął się on w kontekście niesmaku, jaki pozostał po wczorajszym spotkaniu z przedstawicielami organizacji zaangażowanych w dialog.

Papież do rabinów: dialog katolicko-żydowski służy obronie wartości moralnych

Spotykając się z głównymi rabinami, Papież wyraził wolę pogłębiania wzajemnego zrozumienia i współpracy między Stolicą Apostolską a Wielkim Rabinatem Izraela oraz wszystkimi żydami na świecie. Benedykt XVI przypomniał, że dialog prowadzony obecnie między delegacjami rabinatu i Watykanu był gorącym pragnieniem jego poprzednika Jana Pawła II, wyrażonym w roku 2000.

„Żydzi i chrześcijanie tak samo troszczą się o zapewnienie respektowania świętości ludzkiego życia, centralnego miejsca rodziny, dobrego wychowania młodzieży oraz wolności wyznania i sumienia, aby społeczeństwo było zdrowe – zwrócił uwagę Benedykt XVI. – Te tematy to dopiero pierwsza faza dialogu, który, jak ufamy, prowadzić będzie do coraz lepszego wzajemnego zrozumienia. Na możliwości tej serii spotkań wyraźnie wskazało nasze wspólne zaniepokojenie relatywizmem moralnym i zagrożeniami dla godności osoby, jakie on rodzi. W podejściu do najpilniejszych dziś kwestii etycznych przed obu naszymi wspólnotami stoi wyzwanie. Mamy zaangażować ludzi dobrej woli na płaszczyźnie racjonalnej, a równocześnie zwracać uwagę na podstawy religijne, które dają najlepsze oparcie trwałym wartościom moralnym. Oby rozpoczęty dialog nadal ukazywał, jak chrześcijanie i żydzi mogą współpracować, by podnieść społeczne uznanie dla znamiennego wkładu naszych tradycji religijnych i etycznych. Ponieważ tu, w Izraelu, chrześcijanie stanowią tylko niewielką część ludności, szczególnie cenią sobie możliwość dialogu ze swymi żydowskimi sąsiadami” – dodał Ojciec Święty.

Wizyta w Wieczerniku i w łacińskiej konkatedrze

Jeszcze przed południem Papież przejechał do leżącego nieopodal Wieczernika. Jak wyjaśnia ks. Krzysztof Napora SCJ, jest to niewielka sala położona na wzgórzu zwanym Syjonem chrześcijańskim. W „Sali na górze” według tradycji Jezus spożył Ostatnią Wieczerzę ze swoimi uczniami. Dziś miejsce to jest ważne również dla żydów, którzy pod salą Wieczernika umieszczają grób Dawida. Świadectwa historyczne mówią o wspólnocie, która gromadziła się, by sprawować liturgię słowa w sali na dole, a potem wchodziła na górę, by obchodzić pamiątkę Ostatniej Wieczerzy Jezusa Chrystusa.

Wizytę w Wieczerniku zakończyło odśpiewanie modlitwy Regina Coeli. Ojciec Święty krótko nawiedził następnie łacińską konkatedrę w Jerozolimie, gdzie śpiewem „Christus vincit” powitała go ok. 300-osobowa grupa wiernych z patriarchą Fouadem Twalem i siostrami klauzurowymi, którym Papież podziękował za cichy apostolat modlitwy, także w intencji jego posługi. Poprosił, aby siostry modliły się o zakończenie konfliktu, który przyniósł tak wiele cierpienia. Z konkatedry Benedykt XVI przeszedł do siedziby patriarchatu łacińskiego na obiad z ordynariuszami Ziemi Świętej.
«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

Reklama

Reklama