Stolica Apostolska 2008 - najważniejsze wydarzenia

Zgromadzenie Synodu Biskupów nt. Słowa Bożego w życiu i misji Kościoła, deklaracja Kongregacji Nauki Wiary "Dignitas personae", dotycząca problemów bioetycznych, związanych z rozwojem medycyny, a także powstanie Forum Katolicko-Muzułmańskiego - to niektóre z najważniejszych wydarzeń, jakie miały miejsce w Watykanie w roku 2008.

Styczeń

7 – Benedykt XVI z zadowoleniem przyjął uchwalenie przez ONZ (18 grudnia 2007 r.) rezolucji nawołującej do przyjęcia powszechnego moratorium na wykonywanie kary śmierci. W przemówieniu do korpusu dyplomatycznego papież wyraził nadzieję, że inicjatywa ta zachęci do publicznej debaty w sprawie świętego charakteru życia ludzkiego. Wezwał też do uczynienia wszystkiego, aby terroryści nie mieli dostępu do broni masowej zagłady.

17 – Z powodu sprzeciwu 67 wykładowców i kilkuset studentów Benedykt XVI zrezygnował ze złożenia wizyty na rzymskim uniwersytecie La Sapienza. Odczytano tam jedynie przemówienie Ojca Świętego, w którym pytał: „co papież ma do zrobienia lub powiedzenia na uniwersytecie? Na pewno nie powinien starać się narzucać innym w sposób autorytarny wiary, która może być jedynie dana w wolności. Poza jego posługą Pasterza Kościoła i na fundamencie wpisanej w tę posługę pasterską natury zadaniem jego jest utrzymanie w stałej gotowości wrażliwości na prawdę; zachęcanie wciąż na nowo rozumu do wyruszenia na poszukiwanie prawdy, piękna, Boga, i na tej drodze, pobudzanie jej do dostrzeżenia pożytecznych świateł, które wyrosły w toku dziejów wiary chrześcijańskiej oraz do postrzegania w ten sposób Jezusa Chrystusa jako Światłości, która oświeca historię i pomaga odnaleźć drogę do przyszłości”. Niedzielna modlitwa „Anioł Pański” 20 stycznia przerodziła się w manifestację solidarności z papieżem. Przyszło na nią 200 tys. ludzi. Jako „emerytowany profesor, który spotkał w swym życiu tak wielu studentów, zachęcam wszystkich was, drodzy studenci uniwersyteccy, byście z szacunkiem odnosili się do cudzych opinii i w wolnym i odpowiedzialnym duchu szukali prawdy i dobra” – zachęcił zgromadzonych Benedykt XVI.

28 – Stolica Apostolska poparła wprowadzenie powszechnego moratorium na wykonywanie aborcji. Propozycję taką przedstawił włoski dziennikarz Giuliano Ferrara. W imieniu papieża do takiego rozwiązania będzie przekonywał wszystkich ludzi dobrej woli przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny w czasie swych podróży po świecie. Międzynarodowa kampania Stolicy Apostolskiej ma objąć wszystkie aspekty obrony życia, zwłaszcza problemy związane z transplantologią.

Luty

1 – Pierwsza od 70 lat wizyta „ad limina Apostolorum” greckokatolickich biskupów Ukrainy. Benedykt XVI zaapelował do nich o szerzenie „ekumenizmu miłości”, ponieważ „dialog miłości oświeca dialog prawdy”. Zachęcił hierarchów greckokatolickich do „jedności zamiarów z episkopatem łacińskim, przy poszanowaniu obu odmiennych tradycji”, gdyż „nie ulega wątpliwości, że współpraca obu obrządków przyczyniłaby się do harmonii serc tych, którzy służą jedynemu Kościołowi”.

7 – Benedykt XVI wprowadził nowe brzmienie wielkopiątkowej modlitwy za Żydów w Mszale rzymskim z 1962 r. Jest on używany przez katolików przywiązanych do liturgii przedsoborowej. W nowym brzmieniu zamiast słów „o nawrócenie Żydów” (pro conversione Iudaeorum) zostało użyte ogólne sformułowanie „za Żydów” (pro Iudeis). W modlitwie tej Kościół prosi Boga o „oświecenie serc Żydów” i aby „cały Izrael został zbawiony, kiedy wszystkie narody wejdą” do Jego Kościoła. Zmiana ta wywołała oburzenie wielu środowisk żydowskich na świecie widzących w niej wezwanie wyznawców judaizmu do nawrócenia na chrześcijaństwo.

13 – Benedykt XVI wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego siostry Łucji Dos Santos przed upływem, wymaganych przez prawo kościelne, pięciu lat od jej śmierci. Portugalska karmelitanka, która jako dziecko – wraz z parą swych kuzynów bł. Hiacyntą i bł. Franciszkiem Marto – była świadkiem objawień w Fatimie w 1917 r., zmarła w 2005 r. w wieku 97 lat. Na krótko przed śmiercią w liście do chorego Jana Pawła II wyraziła gotowość oddania życia za to, aby mógł on powrócić do zdrowia.

18 – Kongregacja Spraw Kanonizacyjnych przedstawiła instrukcję „Sanctorum Mater”, która przedstawia normy regulujące przeprowadzanie diecezjalnych etapów procesów beatyfikacyjnych. Tekst dokumentu został opublikowany w czerwcu 2007 r. w „Acta Apostolicae Sedis”. Nie zawiera on nowych norm prawnych, a jedynie wyjaśnia i uściśla wymogi obowiązujące w sprawach kanonizacyjnych.

29 – Kongregacja Nauki Wiary ogłosiła dokument „Nowa odpowiedź na temat ważności chrztu”. Potwierdziła w nim, że tylko chrzest, udzielany w imię Trójcy Świętej, a więc z wymienieniem imion trzech Osób Boskich, jest ważny w Kościele katolickim. Dokument jest odpowiedzią na pytania skierowane do tego urzędu watykańskiego, czy ważne są chrzty udzielane z wypowiedzeniem takich tytułów Boga jak Stwórca, Odkupiciel, Wyzwoliciel czy Uświęciciel, zamiast imion Trójcy Świętej. Kongregacja oświadczyła, że taki chrzest jest nieważny a osoby ochrzczone w ten sposób winny być ochrzczone jeszcze raz, przy użyciu formuły trynitarnej. Jest to tyle ważne, że „w grę wchodzi zbawienie osób, dla których prosi się o chrzest”. Kościół nie może więc „tolerować szerzenia się takich wyrażeń, które unieważniają udzielenie prawdziwego chrztu”.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | » | »»