Dzień pokuty polskich duchownych

W Kościele w Polsce obchodzony był "dzień modlitwy i pokuty całego duchowieństwa polskiego".

Podczas specjalnych Mszy św. i nabożeństw do Miłosierdzia Bożego duchowni przepraszali Boga za swoje słabości i błędy w przekazywaniu Ewangelii.

Decyzję taką podjęli biskupi diecezjalni 12 stycznia br., po specjalnym spotkaniu poświęconym lustracji w Kościele w Polsce.

Warszawa

Prymas Polski kard. Józef Glemp podczas specjalnego nabożeństwa pokutnego odprawionego w warszawskiej archikatedrze powiedział, że abp Stanisław Wielgus w ostatnich tygodniach pokutuje nie tylko za własną słabość, ale i za innych.

W kazaniu Ks. Prymas zwrócił uwagę, że akt pokutny, wyznanie win i wgłębienie się we własne sumienie jest formą oddania chwały Bogu, ale taką, która bardziej kosztuje. Podkreślił, że ostatni rok jest w Polsce w sposób szczególny dotknięty uzewnętrznionym złem, które ukazuje się w wielu warstwach społecznych. Nawiązał też do szczególnie trudnego wydarzenia, jakim było odwołanie ingresu abp. Stanisława Wielgusa w warszawskiej katedrze. "Gdy myślę o tych ostatnich tygodniach życia abp. Wielgusa - to jest to osobista pokuta nie tylko za własną słabość, ale za tych wszystkich, którzy przez swą słabość nie zdołali wyrwać się z machiny zła." - powiedział Prymas. "Bp Wielgus nie uczynił żadnego zła, nikogo nie oskarżył, a jednak przeżył dużo cierpień" - podkreślił. "Jeżeli Ojciec Święty kieruje do niego list pełen miłości, tzn. on obejmuje całego człowieka w jego egzystencji ludzkiej i boskiej." - zaznaczył. Zdaniem kard. Glempa ten właśnie fakt powinien stać się dla wszystkich okazją do refleksji. Po kazaniu nastąpił akt pokuty wzorowany na "wyznaniu win" Kościoła, jakie miało miejsce 12 marca 2000 r. w bazylice św. Piotra z udziałem Jana Pawła II. Jedno z wezwań pokutnych dotyczyło "paktowania ze złem". Księża prosili Boga o przebaczenie, za to, że "dla zrealizowania zleconych nam zadań posługiwali się metodami nieewangelicznymi". "Wybacz zdrady i uwikłania spowodowane strachem, ucieczką przed cierpieniem i trudnymi doświadczeniami, dążeniem do sukcesu, pogonią za korzyściami albo karierą. Daruj nam wszelkie paktowanie ze złem" - brzmiały słowa modlitwy.

Gniezno

W poznańskiej katedrze wiceprzewodniczący Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gądecki przepraszał Boga w za współpracę duchownych i świeckich w okresie komunizmu z tajnymi służbami oraz za inne przejawy zła, które "oszpecają oblicze Kościoła".

"Przepraszamy Cię, Panie, że w chwilach próby jakiej poddawani byliśmy przez dziesiątki powojennych lat, nie wszystkim starczyło męstwa i wierności, że jedni ulegali zastraszeniu, a inni dali się skusić korzyściom materialnym" - czytał przygotowany specjalnie tekst modlitwy przebłagalnej.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg