Watykan: Komisja Praw Człowieka testem wiarygodności ONZ

Działalność Rady Praw Człowieka będzie sprawdzianem wiarygodności Organizacji Narodów Zjednoczonych. Zwrócił na to uwagę abp Giovanni Lajolo, przemawiając na trwającej w Genewie pierwszej sesji tego nowego organu ONZ.

Sekretarz do spraw relacji Stolicy Apostolskiej z państwami wskazał, że utworzenie Rady to ważny etap w walce o postawienie człowieka w centrum wszelkiej działalności politycznej. Chodzi o to, by zapewnić wszystkim ludziom rzeczywistą możliwość korzystania z wynikających z ich godności praw.

Abp Lajolo zwrócił szczególną uwagę na fundamentalne znaczenie, jakie ma zagwarantowanie prawa do życia oraz wolności sumienia i wyznania. Stwierdził, że każdy kraj, niezależnie od stopnia swego rozwoju gospodarczego, jest ściśle zobowiązany do przestrzegania praw człowieka.

Zaapelował do państw wchodzących do nowej Rady, by dogłębnie analizowały wszystkie przypadki ograniczania praw człowieka, zaczynając od własnego terytorium. Należy przywracać możliwość pełnego korzystania z nich, idąc za bezstronnymi wskazaniami wspólnoty międzynarodowej – stwierdził szef watykańskiej dyplomacji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama