Franciszek: Kiedy praca jest zakładnikiem zysku

O tym, że praca powinna służyć dobru życia rodzinnego mówił dziś Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej. Jego słów w auli Pawła VI wysłuchało około 9 tys. osób.

Franciszek zaznaczył, że praca podobnie jak święto należą do Bożego planu zbawczego. Wskazał na znaczenie rodziny jako szkoły, w której uczymy się pracowitości oraz na ścisłe powiązanie pracy i życia duchowego. Podkreślił, że praca jest właściwa osobie ludzkiej, wyraża jej godność bycia stworzoną na obraz Boga i dlatego jest święta. Dlatego też spowodowanie utraty miejsc pracy oznacza spowodowanie poważnych szkód społecznych.

Następnie Ojciec Święty podkreślił powiązanie piękna ziemi i godności ludzkiej pracy. „Kiedy odrywa się pracę od przymierza między Bogiem a mężczyzną i kobietą, kiedy się ją oddziela od ich cech duchowych, kiedy staje się ona zakładnikiem logiki czystego zysku i pogardza się ludzkimi uczuciami, to poniżenie duszy zatruwa wszystko, także powietrze, wodę, rośliny, pożywienie ... Dochodzi do upadku życia obywatelskiego oraz szkód środowiskowych. A konsekwencje dotykają przede wszystkim najuboższych i rodzin” – stwierdził Franciszek.

Papież przestrzegł przed tendencją do traktowania rodziny jako przeszkody, ciężaru, osłabienia wydajności pracy. „Kiedy organizacja pracy traktuje ją jako zakładnika, albo wręcz utrudnia jej życie, wtedy mamy pewność, że społeczeństwo zaczęło działać przeciwko sobie!” – powiedział. Wskazał, że rodziny chrześcijańskie wnoszą do wspólnego dobra tożsamość oraz więź mężczyzny i kobiety, zrodzenie dzieci, pracę, która czyni ziemię domem a świat możliwym do zamieszkania.

Papież zwrócił się też do Polaków:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do polskich pielgrzymów. Kochani, wakacje są okazją nie tylko do wypoczynku i do odnowy sił fizycznych i duchowych w perspektywie zajęć i zadań, jakie nas czekają, ale także do refleksji nad znaczeniem pacy w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Pamiętajcie: praca może być drogą świętości, jeśli jest wykonywana jako kontynuacja stwórczego dzieła Boga i jeśli jest wyrazem miłości dla innych, przede wszystkim dla członków naszej rodziny. Niech zawsze wam towarzyszy Boże błogosławieństwo. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama