Ad limina biskupów z Togo

Papież przyjął na audiencji siedmiu biskupów z Togo w ramach ich wizyty ad limina Apostolorum.

Tradycyjnie już Franciszek nadał temu spotkaniu charakter serdecznej, spontanicznej rozmowy o najważniejszych sprawach Kościoła w tym afrykańskim kraju. Natomiast swoje uwagi dotyczące tamtejszej sytuacji ujął w formie tekstu przekazanego episkopatowi na piśmie.

W przesłaniu Franciszek zapewnia biskupów Togo o braterskim wsparciu ze strony Kościoła powszechnego. Ich diecezjom dziękuje szczególnie za podjęcie przygotowań do Synodu Biskupów o rodzinie, planowanego na październik w Rzymie. „Ważne jest, że mówiło się o pozytywnych aspektach żyjących w Afryce rodzin, i winno to być usłyszane. Rodzina afrykańska jest w szczególności otwarta na życie, ​​szanuje i bierze pod uwagę ludzi starszych. To dziedzictwo musi być zachowane, służąc jako przykład i zachęta dla innych” – stwierdza Papież. Dodaje w tym kontekście, że sakrament małżeństwa jest w Togo bardzo dobrze pojmowany mimo barier kulturowych i prawnych, które utrudniają małżonkom budowanie wspólnego życia w oparciu o wiarę w Chrystusa. „Zachęcam was do wytrwania w wysiłkach na rzecz wspierania rodzin w trudnościach, zwłaszcza przez edukację i dzieła społeczne, a także przygotowywanie narzeczonych do podjęcia tego wymagającego, ale i pięknego zobowiązania chrześcijańskiego małżeństwa” – pisze Papież do tamtejszych biskupów.

Franciszek wskazuje, że jednym z najważniejszych kluczy, dzięki którym mogą oni sprostać aktualnym wyzwaniem, jest formacja młodzieży. Podkreśla przy tym zwłaszcza posługę katechetów.

Papież przypomina fundamentalną w tamtejszym Kościele rolę zakonników i zakonnic, zarówno misjonarzy, jak i powołań lokalnych. Dziękuje także za pracę wielu księży diecezjalnych. Zauważa, że powołania w Togo są liczne, a zdobywający wiedzę w tamtejszych seminariach są dobrze wykształceni. „Konieczne jest, aby przyszli kapłani «zakorzeniali się w wartościach ewangelicznych, aby wzmocnić ich zaangażowanie w wierność i lojalność wobec Chrystusa» (Africae munus, n. 121). Powinno to im w przyszłości pomóc w walce z niezdrowymi ambicjami, karierowiczostwem, zazdrością, światowością, pokusą pieniędzy i dóbr tego świata, a także w przeżywanym szczerze i radośnie celibacie” – pisze Ojciec Święty.

W odniesieniu do kwestii społecznych i politycznych Franciszek podkreśla znaczny postęp, jaki tam się dokonał. Kościół katolicki ma w tym ogromny udział nie tylko przez swe dzieła ewangelizacyjne i promocję człowieka, ale także przez zaangażowanie na rzecz sprawiedliwości i pojednania. Papież wyraża także radość z postępów wspólnych inicjatyw różnych wspólnot chrześcijańskich oraz na polu dialogu międzyreligijnego. „Trzeba rozwijać bardziej kulturę dialogu i spotkania, by było możliwe pokojowe współistnienie, zwłaszcza z islamem” – podkreślił Ojciec Święty w przesłaniu do biskupów Togo.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama