Nowe konstytucje legionistów Chrystusa

Kongregacja ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego zatwierdziła 16 października nowe konstytucje legionistów Chrystusa i weszły już one w życie.

Informuje dziś o tym komunikat prasowy tego zgromadzenia. Legioniści wyrażają w nim wdzięczność Benedyktowi XVI i Franciszkowi oraz działającemu w ich imieniu delegatowi papieskiemu kard. Velasio De Paolisowi za rozpoczęty przed czterema laty proces odnowy. Miał on na celu wyklarowanie charyzmatu zgromadzenia, uproszczenie i skrócenie norm, zapewnienie sprawowania w nim władzy zgodnie z prawem kanonicznym, jak też formacji wszystkich jego członków do odpowiedzialności.

Nowe konstytucje legionistów Chrystusa zostały znacznie skrócone. Obejmują teraz tylko 235 artykułów, podczas gdy wcześniej było ich 872. Ich hiszpański tekst liczy 110 stron. Misję apostolską zgromadzenia przedstawiono w oparciu o wskazania Jana Pawła II z adhortacji apostolskiej Vita consecrata n. 93. Strukturę zarządzania przystosowano bardziej do Kodeksu Prawa Kanonicznego. Zapewniono wolność sumienia przez swobodny dostęp do kierowników duchowych i spowiedników, którymi nie mają być przełożeni. Konstytucje dają tylko ogólne wskazania co do szacunku względem kobiet, dzieci i młodzieży. W komunikacie przypomniano jednak, że powstały ostatnio inne bardziej szczegółowe dokumenty zgromadzenia o zapobieganiu nadużyciom w tej dziedzinie.

Nowe konstytucje legionistów Chrystusa są tekstem prawnym, nie zajmują się zatem kolejami życia ich założyciela. W komunikacie przypomina się jednak, że w wypowiedziach Stolicy Apostolskiej wyraźnie odróżnia się charyzmat tego zgromadzenia, jak też ruchu Regnum Christi, od niemoralnych czynów, które popełnił zmarły w 2008 r. ks. Marcial Maciela Degollado.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama