NRL broni klauzuli sumienia

Naczelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego przepisy o tzw. klauzuli sumienia, zawarte w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zdaniem NRL, ograniczenia w korzystaniu z klauzuli są niezgodne z zasadą wolności sumienia sformułowaną w Konstytucji RP i w Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich i Politycznych.

Naczelna Rada Lekarska postanowiła zaskarżyć do TK art. 39 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty. Mówi on, że: „Lekarz może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, z zastrzeżeniem art. 30, z tym że ma obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym oraz uzasadnić i odnotować ten fakt w dokumentacji medycznej. Lekarz wykonujący swój zawód na podstawie stosunku pracy lub w ramach służby ma ponadto obowiązek uprzedniego powiadomienia na piśmie przełożonego”.

NRL kwestionuje m.in. zastrzeżenie sformułowane w odniesieniu do art. 30 ustawy i uważa, że ta część przepisu jest niezgodna m.in. z art. 53 Konstytucji RP zapewniającym każdemu wolność sumienia i religii oraz art. 65 dającym „wolność wyboru i wykonywania zawodu oraz wyboru miejsca pracy”.

Ustawowe zastrzeżenie zdaniem NRL jest ponadto sprzeczne z art. 18 ust. 1 i 2 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych z dnia 19 grudnia 1966 r. – „w zakresie, w jakim nakłada na lekarza obowiązek wykonania niezgodnego z jego sumieniem świadczenia zdrowotnego, pomimo że zwłoka w udzieleniu tego świadczenia nie spowodowałaby niebezpieczeństwa utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia”.

W opinii Naczelnej Rady Lekarskiej obowiązek wskazania innego lekarza lub placówki, które wykonają żądany zabieg, podczas gdy lekarz powołuje się na klauzulę sumienia, także jest niezgodny z konstytucją. Nakłada bowiem na takiego lekarza "powstrzymującego się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem ciężar zagwarantowania uzyskania tych świadczeń u innego lekarza lub w podmiocie leczniczym, co czyni iluzorycznym prawo do wolności sumienia”.

Ponadto NRL uważa za niezgodny z Konstytucją RP wskazany w ustawie obowiązek uprzedniego powiadomienia przez lekarza swojego przełożonego o tym, że odmawia wykonania świadczenia, oraz odnotowania tego faktu w dokumentacji medycznej. To także w opinii NRL, jest sprzeczne z konstytucyjnym prawem do wolności sumienia.

W uchwale Naczelnej Rady Lekarskiej poinformowano, że w postępowaniu przez Trybunałem Konstytucyjnym NRL reprezentować będzie jej prezes Maciej Hamankiewicz.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| LEKARZE

 • Czytelnik
  04.03.2014 01:36
  Myślę, że powinno być więcej głosów w obronie klauzuli sumienia. Bardzo cieszy fakt, że głos zabrała Naczelna Rada Lekarska, bo jako gremium zawodowe nie będzie podejrzewana (mam nadzieję!) o jakieś ideologiczne zacieśnienie. Trzeba zdecydowanie bronić słusznych praw przynależnych lekarzom, pielęgniarkom i farmaceutom. Tylko kiedy dojdziemy do normalnego traktowania tych spraw? Kiedy te słuszne prawa staną się dla wszystkich oczywiste i niepodlegające dyskusji? Ważna jest tutaj rzeczowa argumentacja i odwoływanie się do obowiązującego prawa państwowego (choć ono niestety podlega zmianie i kiedyś ktoś może ustanowić prawo, które nie będzie respektowało sprzeciwu sumienia). Niech głos Naczelnej Rady Lekarskiej stanie się bardziej słyszalny! Pozdrawiam środowisko medyczne świadome znaczenia przysięgi Hipokratesa.
 • agnostos
  04.03.2014 08:15
  Jeżeli klauzulę sumienia się wprowadzi, czy to w kwestii aborcji, czy w kwestii sprzedaży środków antykoncepcyjnych, to trzeba pamiętać, że dotyczy ona wszystkich, a więc także tych, którzy mają sumienie inaczej uformowane. W takim razie klauzula ta obejmuje także przypadki, gdy lekarz chce pozytywnie odpowiedzieć na prośbę kobiety o dokonanie aborcji. Zauważmy, że obecnie prawo nakazuje co innego lekarzom o takich poglądach. Bezstronność państwa w kwestiach sumienia i światopoglądu zagwarantowana w konstytucji powinna skutkować rewizją sporej ilości prawa, która narzuca mniejszościom zasady postępowania preferowane przez katolicką większość.
Dodaj komentarz
Gość
  Nick (wymagany lub )

  Ze względów bezpieczeństwa, kiedy korzystasz z możliwości napisania komentarza lub dodania intencji, w logach systemowych zapisuje się Twoje IP. Mają do niego dostęp wyłącznie uprawnieni administratorzy systemu. Administratorem Twoich danych jest Instytut Gość Media, z siedzibą w Katowicach 40-042, ul. Wita Stwosza 11. Szanujemy Twoje dane i chronimy je. Szczegółowe informacje na ten temat oraz i prawa, jakie Ci przysługują, opisaliśmy w Polityce prywatności.