Czy małżonkowie pokierują dykasterią?

"Nie widzę żadnych przeszkód, aby w obrębie nowej Kongregacji ds. Świeckich Radą ds. Rodziny kierowało małżeństwo" - powiedział w wywiadzie dla francuskiego dziennika "La Croix" kard. Oscar Andres Rodriguez Maradiaga SDB.

Honduraski purpurat jest koordynatorem ustanowionej 13 kwietnia ub. roku Rady Kardynałów, pomagających Ojcu Świętemu w reformie Kurii Rzymskiej i zarządzaniu Kościołem powszechnym. Od wczoraj obraduje ona w Watykanie.

Kard. Rodriguez przypomniał, że zadaniem Rady Kardynałów jest rozeznanie problemów współczesnego Kościoła, co wyraża się w słuchaniu, rozmowie, modlitwie, aby wypracować propozycje konkretnych działań. Papież chciał, aby prace tego gremium zacząć od Synodu Biskupów, żeby nie tylko był on organem zbierającym się co jakiś czas i wypracowującym tekst, będący następnie punktem odniesienia dla nauczania Kościoła.

Omawiano też kwestie dotyczące Sekretariatu Stanu. Kard. Rodriguez przypominał w związku z tym, że początkowo był to sekretarz Ojca Świętego, a nie jakiś premier czy zastępca papieża. W grudniu zaczęto omawiać każdą z dziewięciu kongregacji Kurii Rzymskiej i temat ten nadal jest przedmiotem prac Rady Kardynałów. Obraduje też ona nad kwestiami dotyczącymi Papieskich Rad i już jest gotowa na wysunięcie pewnych propozycji. Obecnie K-8 wysłuchuje dwóch komisji eksperckich odnośnie kwestii finansowych, choć decyzje zostaną podjęte później. Kard. Rodriguez Maradiaga zastrzegł, że nie należy spodziewać się likwidacji Instytutu Dzieł Religijnych, (tzw. "banku watykańskiego"), natomiast możliwa jest jego reforma.

Pytany o możliwość utworzenia swego rodzaju "ministerstwa finansów" koordynator Rady Kardynałów odpowiedział, że wszystko zmierza w tym kierunku i dodał, że będzie to można nazwać Sekretariatem Finansów. Jego zdaniem jest to pomysł bardzo rozsądny i potrzebny, by lepiej zorganizować różne instytucje i w ostateczności lepiej służyć. Zapewne na czele tego sekretariatu stanie jeden z kardynałów, wspomagany przez stały zespół doradców, składający się z osób świeckich.

Kolejne pytanie "La Croix" dotyczyło możliwości utworzenia Kongregacji ds. Świeckich. Honduraski purpurat jest przekonany o stosowności jej powołania, tym bardziej, że laikat jest najbardziej liczebną kategorią członków Kościoła. Co do jej kierownictwa - trudno na razie powiedzieć, czy mogłaby nią kierować osoba świecka, natomiast kard. Rodriguez nie widzi żadnych przeszkód, aby w obrębie nowej Kongregacji ds. Świeckich Radą ds. Rodziny kierowało małżeństwo. Tym bardziej, że coraz częściej jesteśmy świadkami, iż ludzie świeccy podejmują odpowiedzialność za losy Kościoła.

Koordynator Rady Kardynałów podkreśla, że zainicjowany proces reform w Kościele zapowiada się na długotrwały, gdyż nie można sobie pozwolić na improwizacje i błędy. Równocześnie wskazuje na konieczność decentralizacji w Kościele i stosowanie w praktyce zasady pomocniczości, bo nie wszystkie decyzje muszą zapadać w Watykanie. Trzeba też słuchać wszystkich głosów, także tych, które brzmią jak dysonans - uważa bliski współpracownik papieża Franciszka. Przykładem tego były pytania postawione w ramach przygotować do Synodu o Rodzinie.

Na zakończenie rozmowy kard. Rodriguez Maradiaga poinformował, że kolejne spotkanie Rady Kardynałów odbędzie się prawdopodobnie za dwa miesiące, po kanonizacji Jana Pawła II i Jana XXIII. Będzie już wówczas dysponowała całym materiałem potrzebnym do wypracowania nowej konstytucji apostolskiej określającej kompetencje i organizację poszczególnych dykasterii Kurii Rzymskiej. Dodał, że decyzję o zwołaniu Rady, czy też jej poszerzenia podejmie Ojciec Święty, któremu ma ona służyć pomocą.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama