Zintensyfikować wysiłki na rzecz pokoju w Syrii

Logika przemocy musi ustąpić miejsca pokojowemu dialogowi w przeciwnym wypadku dla Syrii nie ma przyszłości. Wskazuje na to patriarcha Antiochii Jan X przypominając o niekończącej się kalwarii syryjskich chrześcijan.

Greckoprawosławny hierarcha podkreśla, że wspólnota międzynarodowa musi uczynić więcej na rzecz przywrócenia pokoju w tym kraju. Jednocześnie powinna zintensyfikować swe działania dyplomatyczne mające na celu uwolnienie porwanych ostatnio greckoprawosławnych mniszek oraz uprowadzonych w kwietniu dwóch syryjskich metropolitów. O losie syryjsko-prawosławnego metropolity Gregoriosa Yohanna Ibrahima i grecko-prawosławnego arcybiskupa Boulosa Yazigi nie ma żadnych wieści od chwili ich porwania.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama