Winorośle za miny

Przebywający w Ziemi Świętej kard. Peter Kodwo Appiah Turkson został zaproszony przez przewodniczącą organizacji „Korzenie pokoju” Heidi Kühn do zapoznania się z realizowanym tam projektem „Winorośle za miny”.

Ziemia Święta to nie tylko miejsce pielgrzymek wyznawców religii monoteistycznych. To także obszar nieustannych konfliktów i wojen. Jednym ze skutków tych działań są pola minowe tworzone przez dziesiątki lat w sąsiedztwie miejsc nawiedzanych przez pielgrzymów.

Przebywający w Ziemi Świętej kard. Peter Kodwo Appiah Turkson został zaproszony przez przewodniczącą organizacji „Korzenie pokoju” Heidi Kühn do zapoznania się z realizowanym tam projektem „Winorośle za miny”. Jego celem jest rozminowywanie terenów na tym obszarze i przeznaczanie ich pod uprawy rolne, głównie winnice, sady oliwkowe i pomarańczowe. Inicjatywa ma na celu zarówno odbudowę lokalnych wspólnot, jak i miejscowej gospodarki.

Przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax” wraz z grupą zwierzchników religijnych zapoznał się ze skutkami używania na tym terenie min przeciwpiechotnych. Odwiedził konkretne miejsca dobitnie o tym świadczące, w tym tereny nad Jordanem w często odwiedzanym przez pielgrzymów tradycyjnym miejscu chrztu Chrystusa, koło Qasr El-yahud pod Jerychem. Miny przeciwpiechotne zostały tam rozmieszczone wzdłuż drogi. Warto dodać, że znaczna część terenów objętych projektem „Winorośle za miny” to ważne miejsca dla wyznawców trzech religii monoteistycznych: chrześcijan, żydów i muzułmanów.
 

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg