Ekumenicznie o niedzieli, związkach partnerskich, odpisie podatkowym

Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski pracuje nad wspólnym dokumentem nt. świętowania niedzieli. Rozmawiano o tym m.in. podczas obrad w Warszawie. Kolejne spotkanie zaplanowano na 7 października.

O pracach nad dokumentem mówił w rozmowie z KAI bp Krzysztof Nitkiewicz, który współprzewodniczył obradom ze strony KEP. – Prace są w zaawansowanej fazie i na jesieni propozycja treści dokumentu powinna zostać przedstawiona prezydium KEP i PRE – powiedział, dodając, że będzie to wspólne stanowisko na rzecz umocnienia i obrony rodziny.

– W tym temacie Kościoły są zgodne, człowiekowi każdego siódmego dnia tygodnia należy się odpoczynek, nie tylko fizyczny, ale także duchowy – powiedział KAI współprzewodniczący posiedzeniu ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny w RP). – Dokument będzie wspólnym wołaniem chrześcijan o godziwe obchodzenie niedzieli.

Podczas obrad rozmawiano również o propozycji rządowej zamiany Funduszu Kościelnego na odpis 0,5 proc. z podatku dochodowego. „Kościół katolicki wypracował wspólne stanowisko z rządem, przedstawiliśmy mechanizmy osiągnięcia tego porozumienia" – powiedział bp Nitkiewicz. Podczas spotkania wymieniono się opiniami dotyczącymi propozycji rządowej i zostaną one przedstawione Prezydium KEP i prezydium PRE.

Bp Puślecki powiedział w rozmowie z KAI, że w czasie obrad rozważano propozycję, by oprócz ustawy regulującej ogólne zasady możliwości odpisu od podatku dochodowego 0,5 proc. na rzecz Kościoła lub związku wyznaniowego, tworzono i podpisywano szczegółowe umowy bilateralne, o mocy ustawy, z każdym z Kościołów osobno, uwzględniając ich konkretną sytuację.

- Rozmawialiśmy też o tym, jak rozwiązać kwestię odpisu od podatku w przypadku małżeństw mieszanych między członkami różnych Kościołów chrześcijańskich, różnych religii czy wreszcie np. między osobą wierzącą i niewierzącą, w sytuacji gdy jeden z małżonków nie chce zrobić odpisu na Kościół a małżonkowie rozliczają się wspólnie – powiedział bp Puślecki. – Mówiliśmy też o tym, że w umowie ogólnej z rządem musi być zagwarantowana tajemnica wyznania, by czyjeś wyznanie nie stało się w niewielkich społecznościach powodem rozgrywek międzyludzkich jakiejkolwiek dyskryminacji– podkreślił. Dodał, że dla Kościołów zrzeszonych w PRE trudna jest sytuacja, gdy rząd ustala najpierw treść umowy o możliwości odpisu od podatku z Kościołem katolickim a pozostałe, mniejsze Kościoły, muszą się do niej dostosować, nawet jeśli tego nie chcą. Swój sprzeciw wobec odpisu zgłasza otwarcie jeden z Kościół PRE. Prawosławny – Potrzebujemy w Polskiej Radzie Ekumenicznej jeszcze dalszych rozmów zanim dojdziemy do wspólnych stanowisk, ale ważne, że ta dyskusja przebiegała w szczerej, otwartej i braterskiej atmosferze – stwierdził bp Puślecki.

Podczas obrad podejmowano też temat projektów ustawy o związkach partnerskich. – Mówiliśmy o niebezpieczeństwach z tym związanymi, bo chodzi nie tylko o związki homoseksualne, ale i heteroseksualne – zwraca uwagę biskup. – Trzeba się zastanowić, jak związek partnerski między kobietą i mężczyzną wpłynie na tradycyjne pojmowanie rodziny i jak taki związek ma się do małżeństw cywilnych, bo ta kwestia nie jest wyjaśniona. Warto pamiętać o tym, że już w 2005 roku Kościół rzymskokatolicki oraz 7 Kościołów chrześcijańskich zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej zaapelowało do posłów o odstąpienie od ówczesnych prac nad projektem ustawy o rejestrowanych związkach między osobami tej samej płci.

Pytany o szansę stworzenia obecnie takiego wspólnego dokumentu, bp Puślecki nie wyklucza, że kwestia ta zostanie podjęta w niedalekiej przyszłości.

Bp Nitkiewicz poinformował również, że rozmawiano o Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Przypomniał, że w 2014 roku przypadnie 50. rocznica soborowego dokumentu dotyczącego ekumenizmu „Unitatis reintegratio”, a w 2017 500. rocznica Reformacji, a to są okazje do zintensyfikowania działań ekumenicznych w nowym formułach. – Trzeba znaleźć formułę na nowe czasy, pozwalającą na adekwatna odpowiedź na wezwanie Chrystusa o jedność – powiedział bp Nitkiewicz. - Potrzeba większej troski o formację ekumeniczną kleryków w seminarium i uświadamianie wiernych.

Ze strony KEP obradom Komisji ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną a Konferencją Episkopatu Polski współprzewodniczył bp Krzysztof Nitkiewicz. Ze strony PRE posiedzeniu współprzewodniczył bp Edward Puślecki (Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). W zebraniu uczestniczyli także: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jan Cieślar (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Andrzej Czaja, bp Marek Solarczyk (Kościół rzymskokatolicki), ks. Andrzej Gontarek (Kościół Polskokatolicki), prof. Tadeusz Zieliński (Kościół Chrześcijan Baptystów), Michał Dmitruk (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny) i ks. Sławomir Pawłowski SAC (Kościół rzymskokatolicki).

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama