Konklawe będzie szybciej?

Według rzecznika Watykanu Benedykt XVI może wydać dokument pozwalający na przyspieszenie konklawe

Ostatnim dokumentem pontyfikatu Benedykta XVI będzie motu proprio, pozwalające kardynałom na przyspieszenie rozpoczęcia konklawe – twierdzi znany włoski watykanista Andrea Tornielli. Przypomina, że będzie to druga modyfikacja jakiej Benedykt XVI dokona w konstytucji apostolskiej Jana Pawła II z 1996 r. „Universi Dominici gregis”. Informację, że Papież może wydać taki dokument, potwierdził rzecznik Stolicy Apostolskiej, ks. Federico Lombardi.

W krótkim postanowieniu papież zmodyfikuje konstytucję apostolską "Universi Dominici Gregis" Jana Pawła II z 1996 roku o wakacie Stolicy Apostolskiej i wyborze biskupa rzymskiego.

W rozdziale "Elektorzy biskupa rzymskiego" stwierdza ona: "Od chwili, w której Stolica Apostolska byłaby zgodnie z prawem wakująca, obecni kardynałowie elektorzy powinni poczekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych kardynałów". "Po upływie maksymalnie dwudziestu dni od rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej wszyscy obecni kardynałowie elektorzy są zobowiązani przystąpić do wyboru" - postanowił polski papież.

Data oczekiwanej publikacji dokumentu Benedykta XVI nie jest znana, ale według watykanistów nastąpi to przed ustąpieniem papieża 28 lutego, aby nie było żadnych wątpliwości prawnych co do jego ważności.

Jeśli wszyscy kardynałowie przybędą do Rzymu, nie ma powodu, aby dłużej zwlekać z rozpoczęciem konklawe - taką interpretację przepisów przedstawił na konferencji prasowej w Watykanie wiceprefekt Biblioteki Apostolskiej Ambrogio Piazzoni, autor książki "Historia wyboru papieży".

Nieoficjalnie media podają, że konklawe mogłoby rozpocząć się 10 marca lub nawet kilka dni wcześniej. Jako możliwą datę inauguracji nowego pontyfikatu wskazuje się 19 marca.

W konstytucji apostolskiej Jana Pawła II, „Universi Dominici Gregis” z 1996 r. przewidziano, że od chwili, gdy Stolica Apostolska będzie zgodnie z prawem wakująca (28 lutego godz. 20.00) - obecni kardynałowie-elektorzy powinni poczekać piętnaście pełnych dni na nieobecnych kardynałów. Jeżeli będą poważne motywy Kolegium Kardynałów ma jednak prawo odłożenia wyboru na kilka dalszych dni. Ale po upływie maksymalnie dwudziestu dni od rozpoczęcia wakatu Stolicy Apostolskiej wszyscy obecni kardynałowie-elektorzy są zobowiązani przystąpić do wyboru. Jak zaznaczył 11 lutego rzecznik Watykanu ks. Federico Lombardi SJ, terminy te mogą ulec skróceniu, gdyż nie będzie pogrzebu papieża, ani też dziewięciu dni w których odprawiane są za niego Msze św.

Już w czerwcu 2007 roku Benedykt XVI postanawiał, że także w przypadku, gdy kardynałowie po wielu głosowaniach dokonują wyboru jedynie spośród dwóch kardynałów o największej liczbie głosów, do objęcia Stolicy Piotrowej konieczna jest większość 2/3 głosów. Wcześniej Jan Paweł II, w konstytucji apostolskiej „Universi Dominici gregis” z 1996 r. przewidział możliwość, że jeśli 33 głosowania, w których wymagana jest większość dwóch trzecich, nie przyniosą rezultatu, wystarczy zwykła większość. Chodzi w tym wypadku o to, aby papież był wybierany przez zdecydowaną większość uczestników konklawe i był niewątpliwe wyrazem jedności Kościoła.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama