„Chleb to życie” – akcja dla Syrii

Do postu w intencji pokoju i sprawiedliwości w Syrii - zaprasza Pax Christi International.

Będziemy pościć w intencji pokoju i sprawiedliwości w Syrii. Ofiarujemy nasz post w intencji tych, którzy decydują o losach kraju. będziemy ich też wzywać, by pomogli głodującym” – mówi ks. Simon Harak SJ z Międzynarodowej Pax Christi. Organizacja ogłosiła na okres Wielkiego Postu kampanię „Chleb to życie”, która ma zwrócić uwagę na sytuację cierpiącej ludności cywilnej w Syrii i w krajach ościennych, gdzie udają się stamtąd uchodźcy. Wśród Syryjczyków panuje głód, również dlatego, że wiele piekarń zostało zniszczonych przez bombardowania. W samej tylko prowincji Aleppo w zeszłym roku zbombardowano 10 piekarń. Zginęło setki ludzi, którzy stali w kolejce po chleb lub pracowali przy jego wypieku.

Pax Christi International wzywa wszystkich ludzi dobrej woli do gestów solidarności z cierpiącymi przez post, modlitwę i pomoc humanitarną. Organizacja zachęca, by dzielić się informacjami o akcji „Chleb to życie” w swoich wspólnotach, również za pośrednictwem Internetu i mediów społecznościowych. Wśród proponowanych działań celem wspierania Syryjczyków znalazły się czuwania modlitewne w parafiach, modlitwa indywidualna i wspólnotowa, a także przesyłanie im wyrazów solidarności.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama