Świeccy będą współkierować parafiami

Rewolucja Schönborna - takimi słowami portal Vatican Inisder określa przedstawiony przez arcybiskupa Wiednia plan przekształceń struktur parafialnych i zmniejszenia ich liczby.

Ma to związek z kryzysem powołań kapłańskich w Austrii, który pociąga za sobą konieczność docenienia roli katolików świeckich w Kościele, „co zresztą jest tradycją austriackiego katolicyzmu w ostatnich dziesięcioleciach”. Reforma zmierza ku stworzeniu małych wspólnot prowadzonych przez świeckich. Grupy wspólnot tworzyć będą parafie, kierowane wspólnie przez księży i świeckich, z tym, że ostateczna odpowiedzialność spoczywać będzie na kapłanie.

- Musimy uwolnić się od tradycyjnego obrazu, zgodnie z którym Kościół jest tylko tam, gdzie jest obecny kapłan - tłumaczył kard. Christoph Schönborn podczas prezentacji swego projektu. Chodzi w nim o podkreślenie „kapłaństwa wspólnego wszystkich ochrzczonych”, a także o „nową współpracę kapłanów i świeckich na bazie ich wspólnego powołania chrześcijańskiego”.

Plan przewiduje, że w ciągu najbliższych 10 lat liczba parafii (obecnie 660) zostanie zmniejszona, gdyż zostaną połączone w większe jednostki, złożone z lokalnych wspólnot. W tych „nowych parafiach” będą mogły się rozwinąć „liczniejsze i bardziej żywe wspólnoty”, aby Kościół ponownie stał się misyjny i „był bliski ludzi w miejscach, w których żyją” - ma nadzieję kardynał.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama