Z papieżem o protestantach

„Ekumeniczne owoce i pytania w dialogu z luteranami i anglikanami” to główny temat rozpoczynającego się 30 sierpnia w Castel Gandolfo 36. już dorocznego spotkania Kręgu Uczniów Ratzingera.

Punktem wyjścia do dyskusji będzie poświęcona tej tematyce książka emerytowanego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Waltera Kaspera „Die Früchte ernten - Grundlagen christlichen Glaubens im ökumenischen Dialog" (Zbieranie owoców – podstawy wiary chrześcijańskiej w dialogu ekumenicznym) wydana w 2009 roku.

Referentami będą m.in. przewodniczący Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, kard. Kurt Koch oraz ewangelicki znawca Nowego Testamentu Ulrich Wilckens z Hamburga. Jest on emerytowanym protestanckim biskupem tego miasta-kraju związkowego i tłumaczem Nowego Testamentu. Ponadto wielkie ekumeniczne znaczenie mają jego komentarze do Ewangelii wg. św. Jana, Listów do Rzymian, a także jego teologia Nowego Testamentu.

Rozpoczęte w 1977 roku regularne spotkania z byłymi uczniami z Ratyzbony stanowią jeden z nielicznych stałych terminów, które zachował prof. Ratzinger nawet wówczas, gdy został papieżem. Rokrocznie w ostatnim tygodniu sierpnia Benedykt XVI gromadzi wokół siebie w swojej letniej rezydencji Castel Gandolfo liczne grono teologów, którzy się u niego doktoryzowali, habilitowali, lub współpracowali jako jego asystenci. Niektórzy z nich pracują w duszpasterstwie, wielu jest profesorami, są też wśród nich biskupi oraz kardynał (Christoph Schönborn z Wiednia).

Dla 85-letniego Benedykta XVI jest to spotkanie z wieloletnimi przyjaciółmi i „towarzyszami drogi“, przypomniała austriacka agencja katolicka „Kathpress“. Jednym z uczestników spotkania w Castel Gandolfo jest Hans-Joachim Jaschke, biskup pomocniczy w Hamburgu. Jego zdaniem Benedykt XVI „na zawsze pozostał Josephem Ratzingerem takim, jakiego znaliśmy i znamy – przyjacielskim i uważnym”. W wypowiedzi dla portalu internetowego www.katholisch.de zauważył, że „papież pozostaje człowiekiem nauki o wysokim potencjale i jest najlepiej poinformowany“.

„Zawsze czekamy w napięciu na moment, w którym – niezależnie od wiodącego tematu spotkania – papież dokonuje krótkiego przeglądu sytuacji Kościoła powszechnego“ - powiedział bp. Jaschke dodając, że zarówno podsumowania przez papieża obrad, jak i jego oceny są „genialne“. Uważa on, że spotkania kręgu uczniów Ratzingera to dla papieża przyjemność i powrót do czasów profesorskich. „Jestem bardzo wdzięczny za to, że Benedykt XVI jest wierny swoim uczniom. Każdemu z nich okazuje zainteresowanie i osobisty szacunek” - stwierdził niemiecki biskup.

W minionych latach Benedykt XVI zaprosił swych uczniów do refleksji na temat koncepcji Boga w islamie (2005 r.), teorii ewolucji (2006 i 2007), w 2008 – ekumenizmu, misji w 2009 r., hermeneutyki II Soboru Watykańskiego w 2010 r., a w roku ubiegłym – kwestii nowej ewangelizacji.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama