Jublileusz braci

Jubileuszowy Rok Świętych Cyryla i Metodego zainaugurował Kościół na Słowacji. Trwać on będzie do 15 września 2013 r., w którym przypada 1150. rocznica przyjścia Apostołów Słowian na te tereny.

Obchodzona dziś uroczystość Braci Słowiańskich to na Słowacji święto państwowe, dzień wolny od pracy.

Rok Jubileuszowy zainaugurowano uroczystą Mszą, której w centrum Nitry przewodniczył bratysławski metropolita, a zarazem przewodniczący episkopatu Stanislav Zvolenský. Wiernych pozdrowili nuncjusz apostolski abp Mario Giordana i prezydent Republiki Słowackiej Ivan Gašparovič. Przeczytał on telegram od Benedykta XVI do narodu słowackiego z okazji święta narodowego.

Uroczyste otwarcie Roku Jubileuszowego poprzedziły trwające od miesięcy liczne inicjatywy duszpasterskie episkopatu. Wpisuje się w nie program duchowej odnowy w ramach dekanatów przy okazji peregrynacji relikwii św. Cyryla. Bezpośrednim wprowadzeniem w jubileusz był list pasterski biskupów, czytamy we wszystkich kościołach Słowacji.

„Święci Cyryl i Metody tłumacząc Pismo Święte na język słowiański umożliwili naszym przodkom «dotknięcie» Chrystusa i przyjęcie Jego mocy, która przynosi uzdrowienie i daje nowe życie – piszą słowaccy biskupi. – Teraz bardziej niż kiedykolwiek potrzebna jest odnowa życia, konieczna jest odnowa moralna i duchowa przede wszystkim w rodzinach, potrzebna jest też odnowa ludzkiej godności. Także dzisiaj potrzebujemy ewangelicznego orędzia głoszonego zrozumiałym językiem". Na koniec listu hierarchowie wyrażają radość, że Rok Jubileuszowy Świętych Cyryla i Metodego pomoże Słowakom wejść głębiej w przeżywanie Roku Wiary, zapowiedzianego przez Benedykta XVI dla całego Kościoła.
 

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama