Prymat papieża w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym

W słowackich Koszycach odbywa się międzynarodowa konferencja na temat prymatu papieża w katolicko-prawosławnym dialogu ekumenicznym.

W czasie obrad zostaną poruszone podstawowe problemy dialogu ekumenicznego, a także tematy szczegółowe, jak np. ocena prymatu papieskiego przez syryjski Kościół prawosławny. Ramy czasowe obrad sięgają od okresu niepodzielonego Kościoła pierwszego tysiąclecia do eklezjologii papieża Benedykta XVI i zrzeczenia się przez niego tytułu patriarchy Zachodu.

Wśród uczestników spotkania są sekretarz watykańskiej Kongregacji dla Kościołów Wschodnich, słowacki jezuita i grecko-katolicki arcybiskup Cyril Vasiľ oraz rektor Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego, bp Enrico dal Covolo. Jednym z mówców będzie słowacki dominikanin Miroslav Konštanc Adam, od niedawna rektor Papieskiego Uniwersytetu św. Tomasza z Akwinu (Angelicum) w Rzymie.

Organizatorami dwudniowych obrad są Centrum Duchowości Wschodu i Zachodu im. Michała Lacko w Koszycach, Centre for Eastern Christianity Heythrop College z Londynu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku. Referenci pochodzą ze Słowacji oraz z Węgier, Rumunii, Ukrainy, Czech z Włoch, Anglii, Irlandii oraz Malty.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama