Kard Dziwisz: Miłosierni budują pokój

Kard. Dziwisz: miłosierdzie Boga wprowadza pokój w życie społeczne i polityczne

„Miłosierdzie Boga, przemieniające radykalnie serce człowieka, uwalniające je od zła i egoistycznego zamknięcia się w sobie, jest fundamentem prawdziwego pokoju. Tylko ludzie miłosierni i czystego serca są zdolni budować prawdziwy pokój i wprowadzać go w struktury życia społecznego i politycznego” - mówił kard. Stanisław Dziwisz w niedzielę Miłosierdzia Bożego w krakowskich Łagiewnikach. „Jakże ta ewangeliczna prawda jest aktualna w naszych czasach, również w naszej Ojczyźnie” - dodał.

Kard. Stanisław Dziwisz przewodniczył uroczystej Mszy św., odprawianej przy ołtarzu polowym bazyliki Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach. Według organizatorów w tegorocznych uroczystościach uczestniczyło przez ostatnie dni ok. 150 200 tys. pielgrzymów z Polski i całego świata. Przybyli m.in. z Francji, Austrii, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Węgier, a także Filipin i Wietnamu. Podczas Mszy św. na ołtarzu obecne były relikwie bł. Jana Pawła II oraz św. s. Faustyny.

W homilii kard. Stanisław Dziwisz mówił, że miłosierdzie Boga, przemieniające radykalnie serce człowieka, uwalniające je od zła i egoistycznego zamknięcia się w sobie, jest fundamentem prawdziwego pokoju. „Tylko ludzie pojednani z miłosiernym Bogiem, łaknący i pragnący sprawiedliwości Królestwa Bożego, tylko ludzie miłosierni i czystego serca są zdolni budować prawdziwy pokój i wprowadzać go w struktury życia społecznego i politycznego” - podkreślił kardynał. „Jakże ta ewangeliczna prawda jest aktualna w naszych czasach, również w naszej Ojczyźnie” - dodał.

Hierarcha zwrócił uwagę, że miłosierdzie Boga jest źródłem nadziei na ocalenie naszego losu. Przypomniał, że w Łagiewnikach Jan Paweł II mówił dziesięć lat temu, w sierpniu 2002 r. jak bardzo dzisiejszy świat potrzebuje Bożego Miłosierdzia.

Zdaniem metropolity krakowskiego Jan Paweł II w sposób szczególny związał swoją Piotrową posługę z głoszeniem prawdy o Bożym Miłosierdziu, a tę prawdę przybliżał Kościołowi w rozlicznych dokumentach i wystąpieniach. „Wyniósł do chwały ołtarzy Siostrę Faustynę, „Sekretarkę” Bożego Miłosierdzia, a także ustanowił święto Bożego Miłosierdzia dla całego Kościoła. Prawdą o miłosiernym Bogu Jan Paweł II żył na co dzień. Nie mogło być zresztą inaczej w życiu człowieka i pasterza, który z bliska doświadczył zła dwóch totalitaryzmów XX wieku” - mówił kard. Dziwisz. „Był świadkiem deptania godności człowieka przez bezbożne i nieludzkie ideologie i systemy, w których nie było miejsca dla miłosierdzia. Dlatego Papież sięgał do źródeł miłosiernej miłości. Zwracał się do Serca miłosiernego Boga” - zaznaczył kardynał.

Metropolita krakowski wyznał, że Jan Paweł II był przekonany, że światło Bożego Miłosierdzia będzie rozjaśniało drogi człowieka w trzecim tysiącleciu i będzie charakterystycznym rysem duchowości i programu Kościoła w tym tysiącleciu. „Dlatego też zawierzył świat Bożemu miłosierdziu i uczynił to w tym sanktuarium” - tłumaczył kard. Dziwisz. I przypomniał słowa papieża wypowiedziane dziesięć lat temu w Łagiewnikach: „Czynię to z gorącym pragnieniem, aby orędzie o miłosiernej miłości Boga, które tutaj zostało ogłoszone za pośrednictwem Siostry Faustyny, dotarło do wszystkich mieszkańców ziemi i napełniało ich serca nadzieją. Niech to przesłanie rozchodzi się z tego miejsca na całą naszą umiłowaną Ojczyznę i na cały świat. Niech się spełnia zobowiązująca obietnica Pana Jezusa, że stąd ma wyjść «iskra, która przygotuje świat na ostateczne Jego przyjście». Trzeba tę iskrę Bożej łaski rozniecać. Trzeba przekazywać światu ogień miłosierdzia”.

„Bracia i siostry, my wszyscy mamy rozniecać tę iskrę i zapalać świat ogniem miłości. Chodzi o wiarę, która rodzi uczynki miłosierdzia” - podkreślił metropolita krakowski. Jego zdaniem do takiej postawy, do takiej „wyobraźni miłosierdzia” zachęcał nas Jan Paweł II. „Nie możemy o tym zapomnieć, jeżeli chcemy pozostać wierni jego nauczaniu i postawie. Dziś dziękujemy Bogu za dar beatyfikacji Papieża miłosierdzia. Ten dar otrzymaliśmy rok temu, w święto Miłosierdzia Bożego” - przypomniał hierarcha.

„Niech wyrazem naszej dojrzałej wiary i wdzięczności będzie miłosierdzie w naszych rodzinach i wspólnotach, a także w naszym życiu społecznym. Czy to jest utopia? Czy Ewangelia nie mogłaby wyraźniej wkraczać w formy naszego zbiorowego życia? Czy w życiu politycznym nie powinno być więcej szacunku dla inaczej myślących, szukających innych rozwiązań, a także solidarności z tymi, którym się nie powiodło?” - apelował kard. Dziwisz.

Na zakończenie Mszy św. kard. Stanisław Dziwisz odmówił Akt zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu, złożony przez Jana Pawła II w Łagiewnikach 17 sierpnia 2002 roku.

Kardynał zaprosił pielgrzymów do odwiedzenia Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, które powstaje obok sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Na koniec metropolita krakowski oraz bp Jan Zając, kustosz łagiewnickiego sanktuarium pobłogosławili wiernych relikwiami bł. Jana Pawła II i św. s. Faustyny.

 

«« | « | 1 | 2 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama