Celebracje neokatechumenatu zaaprobowane

Do aktywnego udziału w dziele ewangelizacji, w jedności z całym Kościołem, w wymiarze powszechnym, diecezjalnym i parafialnym wezwał papież inicjatorów i członków Drogi Neokatechumenalnej, zgromadzonych w auli Pawła VI

Wcześniej sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich, bp Josef Clemens odczytał dekret, aprobujący celebracje zawarte w Dyrektorium Katechetycznym Drogi Neokatechumenalnej. Ojciec Święty podkreślił, że wspomniane celebracje nie są w ścisłym tego słowa znaczeniu celebracjami liturgicznymi, ale stanowią część itinerarium wzrastania w wierze.

Na audiencję u Benedykta XVI przybyło do Auli Pawła VI ponad siedem tysięcy członków Drogi Neokatechumenalnej, z ekipą inicjatorów Drogi: Kiko Argüello, Carmen Hernández i o. Mario Pezzi. W wypełnionej do końca auli radośnie oczekiwali na przybycie papieża Benedykta XVI.

Wśród zgromadzonych było ośmiu kardynałów, wśród nich prefekt Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, kard. Antonio Cañizares Llovera, patriarcha Kościoła katolickiego obrządku ormiańskiego Nerses Bedros XIX, ponad trzydziestu arcybiskupów i biskupów, reprezentujących watykańskie dykasterie i przybyłych z całego świata, wśród nich biskup siedlecki Zbigniew Kiernikowski. Obecnych było 1200 katechistów wędrownych, odpowiedzialnych za wszystkie kraje i różne regiony w Europie, kilkuset prezbiterów i seminarzystów z misyjnych seminariów Redemptoris Mater w Europie, rodziny w misji i ekipy misji „ad gentes”, odpowiedzialni wielu wspólnot z Europy i katechiści ze wspólnot rzymskich.

W pierwszej części spotkania, przed przybyciem Ojca Świętego, bp Josef Clemens, sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich (której powierzona jest opieka nad Drogą, a także ruchami kościelnymi świeckich) ogłosił i odczytał dekret tejże Rady zatwierdzający liturgie celebrowane podczas itinerarium Drogi Neokatechumenalnej, związane z życiem wspólnoty i etapami inicjacji chrześcijańskiej.

Dekret został wydany po piętnastu latach studiów w Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Dokument, podpisany 8 stycznia przez kard. Stanisława Ryłkę, dopełnia – podkreślił bp Clemens - przyjęte i zatwierdzone poprzednio Dyrektorium Katechetyczne Drogi Neokatechumenalnej. Zebrani w Auli Pawła VI owacjami przyjęli ogłoszenie dekretu, dziękując za niego Kościołowi śpiewem „Maryjo, domie błogosławieństwa”. Jego wydanie zamyka proces zatwierdzenia Drogi Neokatechumenalnej. W 2008 r. Stolica Apostolska przyjęła ostateczną wersję Statutów Drogi, natomiast w 2011 r. zaakceptowała doktrynę zawartą w trzynastu tomach Dyrektorium Katechetycznego Drogi Neokatechumenalnej.

Z entuzjastyczną radością i żywiołowym aplauzem zebrani powitali Benedykta XVI. W imieniu inicjatorów Drogi i wszystkich zebranych papieża powitał Kiko Argüello, prezentując zgromadzenie i syntetycznie przedstawiając ostatnie doświadczenia neokatechumenatu, szczególnie ewangelizację poprzez misję „ad gentes”. Wyraził szczególną wdzięczność Stolicy Apostolskiej za ogłoszony właśnie dekret akceptacji liturgii celebrowanych na Drodze Neokatechumenalnej.

Wyrazem wdzięczności za ten akt było odegranie dwóch utworów muzycznych w aranżacji symfonicznej: „La spada” (poświęcony Maryi pod krzyżem) i „Ressurexit”, stanowiących części symfonii skomponowanej przez Kiko Argüello.

«« | « | 1 | 2 | » | »»

Reklama

Reklama