Dziś święto Świętej Rodziny

Święto Świętej Rodziny Kościół katolicki co roku obchodzi w pierwszą niedzielę po Bożym Narodzeniu. W tym roku jednak wypada ona 1 stycznia, kiedy obchodzona jest uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Dlatego w tym roku święto Świętej Rodziny zostało przeniesione na piątek, 30 grudnia.

W przygotowanym na ten dzień materiale duszpasterskim, z którego kapłani będą korzystać w homiliach, Rada ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski podkreśla, że prawdziwie rodzinną atmosferę buduje miłość, szacunek okazywany rodzicom i odpowiedzialność za rodzinę. To właśnie rodzice są pierwszymi, którzy uczą dzieci wartości. W atmosferze rodzinnego domu człowiek przeżywa pierwsze doświadczenie Boga i wprowadzany zostaje w rzeczywistość Kościoła.

W wymiarze duchowym Kościół jest naszym domem. „Odkryć w Kościele swój dom, to żyć w nim wiarą na co dzień. Odkryć w Kościele swój dom, to z powagą i radością traktować niedzielny obowiązek Mszy św. i zaproszenie do eucharystycznego stołu. Odkryć w Kościele swój dom to otaczać go troskliwą miłością i czuć się za niego odpowiedzialnym” – czytamy.

Nasza miłość do Kościoła powinna się zatem wyrażać w trosce o świętość osobistą i wszystkich jego członków. „Konkretnym wyrazem tej miłości powinna być nasza aktywna obecność w parafii” – zauważają biskupi. Zachęcają, by uczyć dzieci miłości do Kościoła, samemu brać odpowiedzialność za wspólnotę, wspomagać członków rodziny parafialnej w trudnych sytuacjach. Jak dodają, „kto Kościół traktuje jak swój dom, ten, gdziekolwiek się znajdzie, pamięta skąd wyrasta i pozostaje wierny dziedzictwu swej wiary”.

Święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa zaczęto obchodzić w wieku XVIII. Na stałe do liturgii wprowadzono je za pontyfikatu papieża Leona XIII, który w swoich pismach zachęcał do naśladowania najświętszej Rodziny. Papież Benedykt XV w 1921 r. rozszerzył święto Świętej Rodziny na cały Kościół.

Obrazy przedstawiające Najświętszą Rodzinę spotykamy już w katakumbach. Dopiero jednak od wieku XIV mamy pełne obrazy i rzeźby przedstawiające życie Najświętszej Rodziny. W Polsce w wieku XVII słyną nawet cudowne obrazy: św. Józefa w Kaliszu, gdzie jest cała św. Rodzina, w Studziannie, gdzie jest św. Rodzina przy stole, i podobny obraz Matki Bożej w Miedniewicach w pobliżu Niepokalanowa.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama