Głosuj na polityka godnego zaufania

Wybory to szczególny moment dla demokratycznego społeczeństwa, bowiem decyduje on o jego przyszłości. Przypomnieli o tym biskupi Słowenii w specjalnym liście pasterskim, zachęcając wiernych do udziału w głosowaniu. Dokument wydano w związku z wyborami parlamentarnymi, jakie odbędą się tam 4 grudnia.

Słoweński episkopat przypomina, że od ostatnich wyborów sytuacja kraju znacznie się pogorszyła. Dotyczy to zarówno stanu gospodarki, jak i moralności w sferze publicznej. Dlatego właśnie ważny jest każdy głos oddany na takie ugrupowanie, które zapewniłoby wyjście z obecnego kryzysu i docenienie podstawowych wartości. Kościół w Słowenii martwi przede wszystkim stan państwa prawa, które w obecnych warunkach nie zapewnia obywatelom sprawiedliwego dostępu do dóbr, a krajowi właściwego rozwoju. „Potrzebujemy demokratycznego państwa, które szanowałoby życie i godność człowieka, chroniłoby rodzinę, troszczyłoby się o należyte wychowanie młodego pokolenia do wartości uczciwego i szczęśliwego życia i które zajęłoby się potrzebującymi czy stanem środowiska – czytamy w liście. – Jako katolicy zwracajmy także uwagę, by wybrani zostali tacy deputowani, którzy uznają doniosłość chrześcijańskich wartości w społeczeństwie i którzy w swoich środowiskach dowiedli, że są godni zaufania” – dodają słoweńscy biskupi.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg