Śląsk otrzymał Wiktora

Pasterz, który w myśl zaleceń św. Piotra z II czytania, pragnie paść Boże stado z oddaniem, nie może nie dostrzegać bolączek i zagrożeń, jakich doświadczają owce – mówił nowy metropolita katowicki podczas ingresu do archikatedry Chrystusa Króla.

Arcybiskup Wiktor Skworc wywodzi się z archidiecezji katowickiej. Tu został ochrzczony. Tu przyjął święcenia kapłańskie. Po latach posługi w diecezji tarnowskiej, wraca do Katowic. Jego ingres otwiera nowy rozdział w historii katowickiego Kościoła. Ks. prałat Szkudło, witając nowego arcybiskupa katowickiego, podsumował: "Śląsk otrzymał Wiktora".

Ingres rozpoczął się w sobotni poranek w kaplicy Kurii Metropolitalnej w Katowicach. Tam w obecności biskupów i arcybiskupów z całej Polski podpisano dokument oficjalnie przekazujący władzę nad metropolią katowicką z rąk dotychczasowego arcybiskupa Damiana Zimonia abp. Wiktorowi Skworcowi. Następnie duchowni koncelebrujący Mszę św. udali się do Archikatedry. Tam odczytano list Papieża Benedykta XVI, po czym nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore dokonał przekazania pastorału – symbolu władzy biskupiej.

W swojej homilii skierowanej do zgromadzonych na uroczystym ingresie w katowickiej katedrze pw. Chrystusa Króla Wszechświata, abp Wiktor Skworc zwrócił uwagę na szczególne momenty swojego życia. – Tutaj wspominam Wielki Czwartek, kiedy przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk bp. Bednorza i zacząłem pracę jako duszpasterz. Natomiast w Święto Objawienia Pańskiego papież Jan Paweł II namaścił mnie na biskupa tarnowskiego – to był początek pracy pasterskiej. I dziś kolejny początek jako szósty biskup, pasterz śląskiego kościoła – wyliczył.

W swojej homilii nowy metropolita przedstawił swój program dla archidiecezji.

„W imię przywracania nadziei ubogim, koniecznym jest więc pomocne pochylenie się nad rodzinami, nad ich wszelką duchową i materialną biedą; nad zagubieniem młodzieży; nad dotkliwą samotnością emigrantów zarobkowych i sierocą tęsknotą ich bliskich. Z podobną, a może większą, uwagą pasterskie serce powinno reagować na niebezpieczeństwa duchowe” - mówił.

 Zwrócił uwagę na palącą potrzebę nowej ewangelizacji. Jednak ta nowa ewangelizacja musi przebiegać według ściśle określonych zasad. „Słowo Boże z całym realizmem przestrzega nas jednak, abyśmy – ewangelizując innych – uważali na samych siebie” – akcentował.

Przekonywał, że dziś Kościołowi potrzeba przede wszystkim powrotu do źródeł - duchowości i duszpasterstwa „na kolanach”.

„Przychodzę do Was w Duchu Świętym, a Duch ze swej istoty wskazuje, że potrzeba więcej duchowości, więcej sakralnej przestrzeni, miejsc i czasu spotkania z „Tym, który JEST”. Trzeba więcej modlitwy wszystkich i duszpasterstwa na kolanach! W myśl wskazań Dobrej Nowiny, jaką Kościół nam podarował na dzisiejszą uroczystość, będziemy się wspólnie modlić i czuwać, aby reagować” – przekonywał nowy metropolita, nawiązując do słów Ewangelii.

Zwrócił uwagę na konieczność ewangelizacji kultury, która jest jedną z najważniejszych przestrzeni życia człowieka. Zdaniem abp. Skworca, nie jest obojętne, jaka jest kultura, w której żyje człowiek.

Na początku swojej pracy w charakterze nowego pasterza archidiecezji katowickiej, abp Skworc zauważył: „Jesteśmy Bożym Kościołem, chcemy mieszkać w Kościele, chcemy go czynić coraz bardziej domem wszystkich. To stwierdzenie implikuje nasze myśli o Kościele przede wszystkim jako o wspólnocie wierzących. Kościelne struktury i instytucje są wobec niej służebne i komunijne, to znaczy służą budowaniu i umacnianiu wspólnoty”.

„Duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy – zapraszam wszystkich diecezjan do wspólnego budowania domu naszego katowickiego Kościoła, jako żywego odblasku domu Ojca” – zachęcał.

Wśród duchownych przybyłych na ingres znaleźli się kard. Franciszek Macharski, kard. Józef Glemp, nuncjusz apostolski abp Celestino Migliore i prymas Polski abp Józef Kowalczyk. Prymas Polski w imieniu zgromadzonych życzył nowemu Arcybiskupowi siły, której źródłem będzie Chrystus.

Swoje życzenia i słowa powitania skierowali do abp Skorca przedstawiciele lokalnych władz (na ingresie obecni byli prezydent Katowic Piotr Uszok, marszałek województwa Adam Matusiewicz oraz wojewoda śląski Zygmunt Łukaszczyk), środowisk akademickich oraz wierni archidiecezji.

Pierwszy list pasterski nowego metropolity katowickiego zostanie odczytany podczas pierwszej niedzieli adwentu.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama