Algieria: Ograniczenia wizowe dla duchownych i zakonnic

Konferencja Episkopatu Północnej Afryki (Conference of North Africa Region - CERNA) wyraziła zaniepokojenie z powodu odmowy wydawania wiz kapłanom, zakonnikom i zakonnicom pracującym w Algierii.

Biskupi zebrani na spotkaniu w Tunisie w dniach od 13 do 16 listopada zwracają uwagę, że ta sytuacja napełnia "wielkim smutkiem:" zważywszy, iż osoby te „są częścią wspólnoty kościelnej, pracując na rzecz dobra w kraju i mając dobre relacje z każdym”.  

Jako przykład biskupi wskazali na działania lokalnych ośrodków Caritas, współpracujących  z innymi stowarzyszeniami oraz liderami społeczności muzułmańskich  w takich obszarach społecznego zaangażowania jak: wspieranie kobiet, pomoc dla imigrantów, więźniów i osób niepełnosprawnych, reakcje na społeczne katastrofy.

Na spotkaniu biskupów podjęto także temat sytuacji społecznej i politycznej w Afryce Północnej. Wskazano  na kluczowe wyzwania: religijne, polityczne i społeczno-gospodarcze, podkreślając że choć

Obradom przewodniczył abp Vincent Landel, arcybiskup Rabatand Prezes CERNA.

Kolejne spotkanie CERNA odbędzie się w Mazara del Vallo we Włoszech od 17 do 22 listopada 2012 r.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama