Świadczcie pomimo przeciwności

Do świadczenia o Chrystusie pomimo przeciwności wezwał Benedykt XVI, przemawiając do szóstej grupy biskupów Indii obrządku łacińskiego, przybyłych z wizytą „ad limina Apostolorum”. Obecni byli hierarchowie z prowincji kościelnych: Agra, New Delhi, Bhopal oraz wikariusz apostolski Nepalu, których wcześniej papież przyjmował na oddzielnych audiencjach.

Ojciec Święty wskazał, że biskupi stale muszą być gotowi głosić królestwo Boże i naśladować Chrystusa, który był niezrozumiany, lekceważony, fałszywie oskarżany i cierpiał dla prawdy. Przeciwności te nie mogą ich powstrzymywać, podobnie jak kapłanów i osoby konsekrowane, gdyż pewność zmartwychwstania Chrystusa daje ufność i odwagę w obliczu „wszystkiego, co może nadejść”.

Benedykt XVI przypomniał, że Kościół katolicki jest przyjacielem ubogich. Tak jak Chrystus, przyjmuje on wszystkich bez wyjątku, którzy chcą usłyszeć Boże przesłanie pokoju, nadziei i zbawienia. Czyni to nie zważając na różnice plemienne czy językowe, gdyż w Chrystusie wszyscy stanowią jedno ciało. Dlatego duchowni, osoby konsekrowane i katecheci powinni być uwrażliwieni na różnice językowe, kulturowe i warunki ekonomiczne tych, którym służą.

– Bóg przyjmuje każdego bez różnicy do jedności z Nim poprzez Kościół. Dlatego modlę się, by Kościół w Indiach nadal przyjmował każdego, przede wszystkim ubogich, i był wzorcowym mostem między człowiekiem i Bogiem – dodał papież.

Zachęcił indyjskich biskupów do międzyreligijnej współpracy na rzecz promocji podstawowych praw człowieka i podkreślania godności każdej osoby ludzkiej, która jest wrodzona a nie przyznawana przez ziemską władzę. Stanowi ona dar Boga, wynikający z faktu, że jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo – przypomniał Ojciec Święty.

«« | « | 1 | » | »»

TAGI| AD LIMINA, INDIE

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg