Idźcie pod prąd i w górę

Do przezwyciężenia przeszkód indywidualizmu i relatywizmu, zapatrzenia w Jezusa i wyruszenia bez lęku, pod prąd na spotkanie Jezusa zachęcił papież przedstawicieli Zgromadzenia Kościelnego Patriarchatu Wenecji.

 Benedykt XVI przewodniczył temu forum w związku z zakończeniem wizytacji duszpasterskiej poszczególnych parafii, ruchów i stowarzyszeń kościelnych przez patriarchę, kard. Angelo Scolę prowadzoną od roku 2005.

Ojciec Święty wezwał „Kościół, który jest w Wenecji” do przezwyciężania przeszkód indywidualizmu i relatywizmu, nie ulegania słabościom, usiłowania spojrzenia z bliska na osobę Jezusa – „drogę, prawdę i życie”. „Jako następca Apostoła Piotra, odwiedzając w tych dniach waszą ziemię, mówię do każdego z was: nie lękajcie się iść pod prąd na spotkanie Jezusa, zmierzać ku górze, aby napotkać jego wzrok” – powiedział papież. Zauważył, że w logo jego wizyty umieszczono scenę przedstawiającą przekazanie przez św. Marka Ewangelii św. Piotrowi. „Dziś symbolicznie przybywam do was, aby przekazać Ewangelię wam, duchowym synom świętego Marka, aby umocnić was w wierze i dodać wam otuchy w obliczu wyzwań obecnego czasu. Postępujcie ufni drogą nowej ewangelizacji, oddani służbie ubogim i odważnemu świadectwu w różnych realiach społecznych. Bądźcie świadomi, że niesiecie orędzie, adresowane do każdego człowieka i do całego człowieka; orędzie wiary, nadziei i miłości” - stwierdził Benedykt XVI.

Papież zaznaczył, że pierwszymi adresatami tej zachęty są kapłani. Powinni oni poszukiwać wsparcia we wspólnocie kapłańskiej, intensywnej modlitwie oraz pogłębieniu wiedzy teologicznej i duszpasterskiej. Podkreślił rolę osób konsekrowanych, które poprzez swe śluby zakonne powinny ukazywać znaczenie i możliwość całkowitego ofiarowanie się Bogu, oraz świeckich, którzy zawsze i wszędzie powołani są do zdawania sprawy z nadziei, która w nich jest. „Kościół potrzebuje waszych darów i waszego entuzjazmu. Umiejcie powiedzieć 'tak' Chrystusowi, który was wzywa, abyście byli Jego uczniami, abyście byli świętymi” – powiedział Ojciec Święty. Jednocześnie zaznaczył, iż świętość nie oznacza czynienia rzeczy niezwykłych, lecz wypełnianie każdego dnia woli Bożej i dobre przeżywanie swego powołania, z pomocą modlitwy, Słowa Bożego, sakramentów i codziennego wysiłku o konsekwentne życie wiarą. „Trzeba wiernych świeckich zafascynowanych ideałem świętości, aby budować społeczeństwo godne człowieka, cywilizację miłości” - podkreślił Benedykt XVI.

Odnosząc się do troski patriarchatu Wenecji o ewangelizację i katechezę dorosłych papież zachęcił do krzewienia katechezy na każdym poziomie i szczególnej troski o formację dzieci i młodzieży. „Bądźcie dla nich przykładami konsekwencji życiowej i chrześcijańskiej” – powiedział. Podkreślił również znaczenie pracy charytatywnej i zaangażowania misyjnego parafii. Ojciec Święty zaznaczył, że centrum misji Kościoła jest zawsze Eucharystia, od której zależy istotnie nasze życie duchowe. „Bez niej wiara i nadzieja gasną, a miłość ulega oziębieniu. Dlatego wzywam was do coraz większej troski o jakość celebracji eucharystycznej, zwłaszcza w niedzielę, aby Dzień Pański był przeżywany w pełni i oświecał sprawy i działania każdego dnia. Z Eucharystii, niewyczerpalnego źródła Bożej miłości, możecie czerpać energię potrzebną do niesienia Chrystusa innym i prowadzenia innych do Chrystusa, do codziennego świadczenia miłości i solidarności oraz dzielenia dóbr, jakich udziela wam Opatrzność z braćmi pozbawionymi tego, co niezbędne” – stwierdził Benedykt XVI.

W spotkaniu z papieżem uczestniczyli również przedstawiciele innych wspólnot chrześcijańskich: Ormiańskiego Kościoła Apostolskiego, prawosławia greckiego i rosyjskiego, a także wspólnot anglikańskiej i luterańskiej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama