Papież w Akwilei i Wenecji

Rozpoczęła się 22. podróż apostolska Benedykta XVI na terenie Włoch. Tym razem Papież odwiedza Akwileję i Wenecję, a okazją jest inauguracja przygotowań do przyszłorocznego II regionalnego Zjazdu Kościelnego.

Spotkanie z jego uczestnikami w akwilejskiej bazylice to główny punkt dzisiejszego programu. Wieczorem Ojciec Święty przyleciał śmigłowcem do Wenecji, gdzie spotkał się z mieszkańcami i modlił się w bazylice św. Marka.

Akwilea

Rolę Akwilei jako bramy między Wschodem i Zachodem Europy przypomniał Benedykt XVI, przybywając późnym popołudniem do tego starożytnego miasta na północnym wschodzie Italii. W przemówieniu powitalnym na Piazza del Capitolo Papież nawiązał do czasów świetności Akwilei w ramach imperium rzymskiego, kiedy to również dotarło tam orędzie Ewangelii, a wraz z nim świadectwo pierwszych męczenników. Tamtejszy Kościół wydał też tak wybitne osobistości, jak święci Hieronim czy Chromacjusz. Akwileja stała się ważnym ośrodkiem życia Kościoła, rozciągając swoje wpływy na obszar dzisiejszej Bawarii, Słowenii, Austrii i Chorwacji. Przedstawicieli tych krajów Papież osobno pozdrowił w ich językach.

„Drodzy bracia, synowie i spadkobiercy chwalebnego Kościoła Akwilei, dziś staję pośród was, by podziwiać tę bogatą i starożytną tradycję, ale przede wszystkim, by utwierdzać was w głębokiej wierze waszych ojców. W tej godzinie dziejów odkrywajcie, brońcie, wyznawajcie z duchową żarliwością tę podstawową prawdę. Albowiem tylko od Chrystusa ludzkość może otrzymać nadzieję i perspektywy; tylko od Niego pochodzi znaczenie i moc przebaczenia, sprawiedliwości, pokoju. Stale ożywiajcie w sobie z odwagą wiarę i dzieła waszych początków!” – mówił w Akwilei Benedykt XVI.

O konieczności nowej ewangelizacji i zaszczepiania chrześcijaństwa w konkretnym życiu Benedykt XVI przypomniał z kolei delegatom 15 włoskich diecezji, którzy w przyszłym roku wezmą udział w II regionalnym Zjeździe Kościelnym. Papież spotkał się z nimi w akwilejskiej bazylice. Przemówienie Ojca Świętego było jakby próbą odpowiedzi na pytanie: Jak współcześnie głosić Chrystusa i przekazywać wiarę? Właśnie te kwestie znajdą się w centrum przyszłorocznego zjazdu kościelnego wspólnot, które swymi korzeniami sięgają Kościoła Akwilei.

«« | « | 1 | 2 | 3 | » | »»

Reklama

Reklama