Synod o nowej ewangelizacji

Zwołanie w roku 2012 Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, poświęconego problemowi nowej ewangelizacji, zapowiedział dziś Ojciec Święty podczas Eucharystii kończącej Synod dla Bliskiego Wschodu.

Benedykt XVI zaapelował o zapewnienie pokoju w tej części świata, wszystkim mieszkańcom wolności religijnej i poszanowania swobody sumienia. Zachęcił także tamtejszy Kościół różnych obrządków do otwartości i dostrzegania powszechnego wymiaru wspólnoty chrześcijańskiej.
Papież zauważył, że obrady w auli synodalnej stanowiły okazję, by dzielić się radościami i cierpieniami, niepokojami i nadziejami chrześcijan Bliskiego Wschodu. „Przeżywaliśmy jedność Kościoła w różnorodności Kościołów obecnych w tym regionie. Prowadzeni przez Ducha Świętego staliśmy się 'jednym sercem i jedną duszą' w wierze, nadziei i miłości” – stwierdził Benedykt XVI. Jednocześnie zauważył, że należałoby sobie życzyć, aby takie pozytywne doświadczenie miało także miejsce w poszczególnych wspólnotach Bliskiego Wschodu, sprzyjając uczestnictwu wiernych w celebracjach liturgicznych innych obrządków katolickich i w ten sposób otwieraniu się na wymiary Kościoła powszechnego.

Ojciec Święty wskazał także na wyzwania stojące przed Kościołem w tej części świata. Jedną z nich jest komunia w obrębie każdego z Kościołów sui iuris, a także w relacjach między poszczególnymi Kościołami katolickimi różnych tradycji. „Potrzebujemy pokory, aby uznać swe ograniczenia, błędy i zaniedbania, aby móc rzeczywiście tworzyć 'jedno serce i jedną duszę'” – podkreślił papież. Zauważył, że pełniejsza komunia w obrębie Kościoła katolickiego sprzyja także dialogowi ekumenicznemu z innymi Kościołami i wspólnotami kościelnymi, a wolę jego kontynuowania wyrazili także ojcowie synodalni.

Innym wyzwaniem stojącym przed „małą trzódką” chrześcijan Bliskiego Wschodu jest niesienie Dobrej Nowiny o miłości Boga względem człowieka, która objawiła się właśnie w Ziemi Świętej w osobie Jezusa Chrystusa. „To Słowo zbawcze, wzmocnione łaską sakramentów, rozbrzmiewa szczególnie skutecznie w miejscach, gdzie ze względu na Bożą Opatrzność zostało ono napisane. Jest to jedyne Słowo zdolne do przerwania błędnego kręgu odwetu, nienawiści i przemocy” – zauważył Benedykt XVI. Zaznaczył, że z serca pojednanego z Bogiem i bliźnimi mogą się zrodzić inicjatywy pokoju na poziomie lokalnym, ogólnokrajowym i międzynarodowym. Podkreślił, że w dzieło musi zaangażować się cała wspólnota międzynarodowa. Natomiast chrześcijanie, którym należy się pełnia praw obywatelskich, powinni wnieść swój wkład w to dzieło poprzez ducha błogosławieństw, stając się budowniczymi pokoju i apostołami pojednania z korzyścią dla całego społeczeństwa.

Ojciec Święty zaapelował także o modlitwę w intencji pokoju – rezultatu między innymi wysiłków ludzi dobrej woli, instytucji, a zwłaszcza państw najbardziej zaangażowanych w rozwiązywanie konfliktów. Zachęcił, by nigdy nie ulegać rezygnacji z powodu braku pokoju. „Pokój jest możliwy. Jest wyzwaniem pilnym. Pokój jest niezbędnym warunkiem godnego życia osoby ludzkiej i społeczeństwa. Pokój jest też najlepszym środkiem, by uniknąć emigracji z Bliskiego Wschodu” – stwierdził Benedykt XVI.

Innym wkładem jaki mogą wnieść chrześcijanie w życie swych społeczeństw jest krzewienie autentycznej wolności religijnej i wolności sumienia. Papież podkreślił, że należą one do podstawowych praw człowieka, które powinny zawsze respektować wszystkie państwa. Zauważył, że wielu krajach Bliskiego Wschodu można mówić o swobodzie sprawowania kultu, ale często niestety przestrzeń wolności religijnej jest bardzo ograniczona. „Poszerzenie tej przestrzeni wolności jest niezbędnym warunkiem zagwarantowania wszystkim należącym do różnych wspólnot religijnych prawdziwej wolności, by żyły i mogły wyznawać swą wiarę” – stwierdził Ojciec Święty. Jednocześnie zachęcił, aby kwestia ta była przedmiotem dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego, którego pilną potrzebę podkreślili ojcowie synodalni.

Benedykt XVI przypomniał, że wielokrotnie w auli synodalnej wskazywano na potrzebę nowej ewangelizacji, która jest także konieczna w krajach o dawnej tradycji chrześcijańskiej. Z tego względu utworzył niedawno nową dykasterię, Papieską Radę ds. Krzewienia Nowej Ewangelizacji. „Z tego względu po zasięgnięciu rady episkopatu całego świata i wysłuchaniu opinii Rady Zwyczajnej Sekretariatu Synodu Biskupów podjąłem decyzję o poświęceniu najbliższego Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów w 2012 r. Następującemu tematowi: 'Nova evangelizatio ad christianam fidem tradendam' – Nowa ewangelizacja dla przekazania wiary chrześcijańskiej” – powiedział papież.

Ojciec Święty zapewnił chrześcijan Bliskiego Wschodu, że nie są sami, że towarzyszy im zawsze Stolica Apostolska i cały Kościół, który zrodził się w Jerozolimie, rozprzestrzenił na Bliskim Wschodzie, a następnie na cały świat.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg