O. Federico Lombardi o dziedzictwie Benedykta XVI

Priorytet? Ukazać wspłczesny Jezusa i Kościół.

Benedykt XVI bardzo świadomie przygotowywał się na ostateczne spotkanie z Panem w chwili śmierci. Wiedział, że pozostaje On dla niego wielką tajemnicą wiary, ale zarazem miał do Niego pełne zaufanie – tak o zmarłym w tym roku Papieżu mówił na Międzynarodowych Targach Książki w Turynie o. Federico Lombardi SJ. Zaprezentował on na nich intelektualne i duchowe dziedzictwo Benedykta XVI.

Za jego pontyfikatu o. Lombardii był watykańskim rzecznikiem. Dziś jest przewodniczącym Fundacji Benedykta XVI. Spotkanie promujące dziedzictwo zmarłego Papieża odbyło się pod hasłem: Bóg jest zawsze światłem i tajemnicą. Takie było bowiem duchowe doświadczenie Benedykta XVI i sposób, w jaki mówił on światu o Bogu – przypomina ks. Lombardi. Dla niego Jezus Chrystus jest prawdą o Bogu i człowieku, ale zarazem ma pełną świadomość głębi tajemnicy Boga, która wykracza poza możliwości naszego rozumienia i komunikacji.

Zdaniem ks. Lombardiego świadectwem tego są również ostatnie lata życia Papieża Seniora i pochodzące z tego okresu teksty i wywiady. Benedykt XVI mówi nam o wielkości tajemnicy Chrystusa, zbliża się do osoby Jezusa, ale zachowuje świadomość, że słowa Jezusa trzeba nieustannie zgłębiać i odkrywać, że są one tajemniczym bogactwem, ku któremu zmierzamy – mówi ks. Lombardi.

„Myślę, że priorytetem pontyfikatu Benedykta XVI było jego zaangażowanie w przybliżanie Kościoła i ludzi naszych czasów do Boga, aby dawać świadectwo o Jezusie Chrystusie, który objawia nam Boga jako Ojca. Wielkie znaczenie miało też dla niego zaangażowanie w dialog z kulturą dzisiejszego świata. Czynił to z wielkim zaufaniem do rozumu jako drogi tego dialogu. Jednakże dla niego rozum z definicji musi być otwarty, a więc nie może się zamykać w wąskich horyzontach myślenia czysto matematycznego i pozytywistycznego, ale jest to rozum, który potrafi ogarnąć wielkie problemy życia i świata, jest otwarty na teologię, filozofię i dialog między różnymi dyscyplinami. Widać w tym również wielkie otwarcie kulturowe Benedykta XVI, aby służyć wierze i właściwemu rozumieniu wiary chrześcijańskiej w dzisiejszym świecie. Dotyczy to całości jego pontyfikatu. Był to pontyfikat w przeważającej części „magisterialny”, to znaczy oparty na nauczaniu i dialogu. Z pewnością był to także pontyfikat o wielkiej intensywności duszpasterskiej, miłości do Kościoła i świadczący o jego żywotności. Lubił powtarzać: Kościół jest żywy i w Kościele idziemy razem, w towarzystwie świętych, idziemy przez historię, dajemy świadectwo Ewangelii. Z wielką radością uczestniczył także w Światowych Dniach Młodzieży, postrzegając je jako doświadczenie wielkiej żywotności Kościoła w naszych czasach.“

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg