Potrzebne orędzie sprawiedliwości społecznej

Punktualnie o godz. 9.00 Papież wylądował w Legnicy. Na poradzieckim lotnisku czekało na niego około 250 tysięcy wiernych. Ołtarz został ustawiony w taki sposób, aby Jan Paweł II widział Legnickie Pole, na którym w roku 1241 Henryk Pobożny wraz ze swymi wojskami zatrzymał nawałę turecką, zmierzającą na Europę.

Msza Święta na poradzieckim lotnisku

Witając Ojca Świętego biskup legnicki Tadeusz Rybak powiedział miedzy innymi: „Twoja obecność w Legnicy, podobnie jak to było w Berlinie, jest wymownym znakiem, że w dziejach Europy rozpoczęła się nowa epoka . Prosił, by Papież w tym właśnie miejscu, gdzie „stacjonowały siły militarne związane z systemem, jaki utrzymywał długoletni podział Europy na dwa obozy, pobłogosławił wysiłkom podejmowanym dla budowania przyszłości, budowania naszego jednoczącego się kontynentu w oparciu o chrześcijańskie korzenie kultury Europy i zasady moralne zawarte w Bożych przykazaniach".

Papież w homilii poruszył aktualne kwestie społeczne, nawiązując do faktu, że Eucharystia tworzy więzi między tymi, którzy ją przyjmują. Zwracał uwagę bardzo stanowczy ton wypowiedzi Ojca Świętego, gdy mówił o solidarności Kościoła z wszystkimi, którzy doznają krzywdy, są wyzyskiwani lub stracili pracę. Z mocą mówił Ojciec Święty o godności pracy i o człowieku, jako twórcy, a nie narzędziu. Zaapelował do wierzących, aby angażowali się w działalność społeczną: „Jest wielkim zadaniem naszego pokolenia, wszystkich chrześcijan tego czasu, nieść światło Chrystusa w życie społeczne".

Koronacja Matki Bożej z Krzeszowa

Po homilii dokonał koronacji pochodzącego z XIII wieku obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa, uważanego za najstarszą ikonę maryjną w Polsce. Akt ten nazwał „znakiem zaproszenia Jezusa i Maryi do królowania w naszych sercach i życiu naszego narodu".

Zabierając głos po Mszy św. Ojciec Święty pozdrowił serdecznie Sybiraków i Ich rodziny, a także byłych więźniów obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. Wymienił również górników i hutników z okolic Wałbrzycha oraz z Zagłębia Miedziowego. Arcybiskupowi Adamowi Kozłowieckiemu z Zambii z złożył życzenia z okazji sześćdziesięciolecia kapłaństwa.

W Legnicy Jan Paweł II poświęcił 57 kamieni węgielnych pod budowę nowych kościołów dla diecezji legnickiej, gliwickiej i opolskiej. Jeden z nich był przeznaczony dla archidiecezji lwowskiej. Przed odlotem do Gorzowa, nawiedził legnicką katedrę, w której pobłogosławił tablicę upamiętniającą powstanie pięć lat temu nowej diecezji.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg