"W krzyżu tkwi cała wiedza, cała miłość Boga, cała mądrość chrześcijańska"

O jedność Unii Europejskiej modlił się dziś papież podczas porannej Eucharystii w Domu Świętej Marty, transmitowanej przez media watykańskie. W homilii mówił natomiast o objawieniu miłości Boga do człowieka na krzyżu a także potrzebie postrzegania rzeczywistości oczyma Boga, a nie tkwieniu w ciemnościach.

Wprowadzając w liturgię, Ojciec Święty powiedział:

„W tym okresie, kiedy konieczna jest wielka jedność: między nami, między narodami, módlmy się dzisiaj za Europę, aby Europa mogła mieć tę jedność, jedność braterską, o jakiej marzyli ojcowie założyciele Unii Europejskiej” – powiedział Franciszek.

W homilii papież odniósł się do dzisiejszej Ewangelii (J 3,16-21), w której Jezus mówi Nikodemowi, iż „tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony”. Zaznaczył, że za każdym razem, gdy spoglądamy na krzyż, odnajdujemy tę miłość, bo krzyż jest wspaniałą księgą miłości Boga.

„Ilu ludzi, ilu chrześcijan poświęca wiele czasu patrząc na krucyfiks ... i tam znajdują wszystko, ponieważ zrozumieli, Duch Święty pozwolił im zrozumieć, że w nim tkwi cała wiedza, cała miłość Boga, cała mądrość chrześcijańska. Paweł mówi o tym, wyjaśniając, że wszelkie ludzkie rozumowanie, jakie podejmuje, jest przydatne do pewnego stopnia, ale prawdziwym rozumowaniem, najpiękniejszym sposobem myślenia, ale także wyjaśniającym wszystko – jest krzyż Chrystusa, to Chrystus ukrzyżowany, który jest zgorszeniem dla Żydów, ale jest drogą” – przypomniał Ojciec Święty.

Następnie Franciszek odniósł się do słów: „Sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki” i zauważył, że są tacy ludzie, którzy nie potrafią żyć w świetle, bo nawykli do ciemności. Światło ich oślepia, to ludzkie nietoperze, potrafią poruszać się jedynie nocą – zauważył papież.

„Także i my, gdy jesteśmy w stanie grzechu, nie tolerujemy światła. Życie w ciemności jest dla nas wygodniejsze; światło w nas uderza, sprawia, że widzimy to, czego nie chcemy widzieć. Ale najgorsze jest to, że oczy duszy, żyjąc tak bardzo w ciemności, przyzwyczajają się do tego stopnia, że w końcu odrzucają to, co jest światłem. Tracę poczucie światła, bo bardziej nawykłem do ciemności. Znakiem tego jest wiele ludzkich skandali, wiele zepsucia. Ludzie skorumpowani nie wiedzą, co to jest światło, nie wiedzą. My również, gdy jesteśmy w stanie grzechu, w stanie oddalenia od Pana, stajemy się ślepi i czujemy się lepiej w ciemnościach, idziemy w ten sposób, nie widząc, jak ślepi” – powiedział Ojciec Święty.

„Niech miłość Boża, która posłała Jezusa, by nas zbawił, wejdzie w nas, a światło, które przynosi Jezus, światło Ducha, wkroczy w nas i pomoże nam widzieć rzeczy w świetle Bożym, z prawdziwym światłem, a nie z ciemnościami, które daje nam władca ciemności. Na dwie rzeczy pragnę dziś zwrócić uwagę: na miłość Boga w Chrystusie, w Ukrzyżowanym, oraz na pytanie, które możemy sobie zadawać codziennie: »Czy podążam w światłości, czy też w ciemności? Czy jestem dzieckiem Boga, czy też skończyłem jak biedny nietoperz?«" - mówił Franciszek.

Po Komunii św. miała miejsce adoracja Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo eucharystyczne, a papież zachęcił wiernych uczestniczących w niej za pośrednictwem mediów do przyjęcia Komunii św. duchowej.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama