h

Cieszę się, że mogę być dziś z Wami!

Witajcie! Pokój Wam! Cieszę się, że mogę być dziś z Wami – tymi słowami wypowiedzianymi po grecku Benedykt XVI rozpoczął swoje przemówienie powitalne na międzynarodowym lotnisku w Pafos. Papież podziękował prezydentowi i Cypryjczykom za zaproszenie.

Powitalne przemówienie papieża :.

Ojciec Święty przypomniał, że Cypr znajduje się na skrzyżowaniu kultur i religii. Przypomniał, że Republika Cypryjska niedawno przystąpiła do Unii Europejskiej i „zaczyna odczuwać korzyści ściślejszych więzi gospodarczych i politycznych z innymi państwami europejskimi”.

Życzył Cypryjczykom, aby członkostwo w UE „przyczyniło się do dobrobytu ojczyzny i aby inne kraje europejskie zostały z kolei wzbogacone dziedzictwem duchowym i kulturowym, odzwierciedlającym waszą historyczną rolę oraz położenia między Europą, Azją i Afryką”.

Odnosząc się do podziału wyspy na część greckojęzyczną Republikę Cypryjską i na Turecką Republikę Cypru Północnego papież wezwał: „Niech umiłowanie waszej ojczyzny i waszych rodzin oraz pragnienie życia w zgodzie z sąsiadami, pod miłosierną opieką Wszechmogącego Boga inspirują was do cierpliwego rozwiązywania pozostałych problemów, które nadal dzielicie ze wspólnotą międzynarodową w trosce o przyszłość waszej wyspy”.

Papież przypomniał, że przybył jako pielgrzym „śladami naszych wspólnych ojców w wierze, świętych Pawła i Barnaby”. Wskazał na „mocne dziedzictwo chrześcijańskie” wyspy.

W sposób szczególny powitał zwierzchnika Cypryjskiego Kościoła Prawosławnego Chryzostoma II i innych przywódców religijnych. „Mam nadzieję na umocnienie naszych wspólnych więzi i potwierdzenie konieczności budowania wzajemnego zaufania i trwałej przyjaźni między wszystkimi, którzy czczą jedynego Boga” – zaznaczył papież.

Pozdrawiając katolików Cypru, Benedykt XVI zaznaczył, że przybył do nich aby „umocnić ich w wierze i zachęcić ich, by byli zarówno wzorowymi chrześcijanami jak i obywatelami, oraz do odgrywania pełnej roli w społeczeństwie, z korzyścią zarówno dla Kościoła jak i państwa”.

Ojciec Święty przypomniał, że w trakcie wizyty przekaże też Instrumentum laboris, dokument roboczy Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów dla Bliskiego Wschodu, który odbędzie się jeszcze w tym roku w Rzymie. „Zgromadzenie to będzie badać wiele aspektów obecności Kościoła w tym regionie i wyzwań, przed którymi stają katolicy, niekiedy w trudnych okolicznościach, żyjąc komunią z Kościołem katolickim i dając swe świadectwo w służbie społeczeństwu i światu” – powiedział papież zaznaczając, że Cypr jest „odpowiednim miejscem do rozpoczęcia refleksji naszego Kościoła nad miejscem wielowiekowej wspólnoty katolickiej na Bliskim Wschodzie, naszą solidarnością ze wszystkimi chrześcijanami w tym regionie i naszym przekonaniem, że mają one niezastąpioną rolę do odegrania w pokoju i pojednaniu jego narodów”.

„Niech Bóg błogosławi wszystkich mieszkańców Cypru! Niech Najświętsza Dziewica zawsze was strzeże!” – zakończył po grecku swoje powitanie Benedykt XVI.

Powitalne przemówienie papieża :.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg