Przedstawiciel Watykanu na spotkaniu OBWE

Ks. Urbańczyk przypomniał m.i wagę praw człowieka.

Zgodnie z nauczaniem Kościoła prawa człowieka są powszechne, niezbywalne i nienaruszalne. Mówił o tym wczoraj stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) ks. Janusz Urbańczyk na trwającym od 11 do 22 września w Warszawie Spotkaniu Przeglądowym Wymiaru Ludzkiego OBWE. To największe europejskie zgromadzenie polityków, ekspertów i działaczy społecznych zajmujących się prawami człowieka organizuje co roku Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR), które ma swą siedzibę w stolicy Polski. Jest to największa instytucja międzynarodowa mająca siedzibę w naszym kraju i jednocześnie największy organ OBWE.

Ks. Urbańczyk przypomniał, że Stolica Apostolska kładła zawsze nacisk na wymiar ludzki OBWE, począwszy już od Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie w Helsinkach w 1975 r. „Bezpieczeństwo i pokój nie są bowiem rezultatem ograniczania praw człowieka, ale raczej korzystania z nich przez wszystkich bez różnicy rasy, płci, języka czy religii” – podkreślił watykański przedstawiciel w OBWE na spotkaniu w Warszawie. Zwrócił uwagę, że Stolica Apostolska często wyrażała zaniepokojenie zaprzeczaniem powszechności praw człowieka w imię różnic kulturowych, politycznych czy społecznych. Takie podejście, jak również traktowanie tych praw i podstawowych swobód jako przywilejów udzielanych przez państwo, pozwala bowiem na ich ograniczanie. Ks. Urbańczyk wskazał też na konieczność ścisłego rozumienia terminu „prawa człowieka”. Dowolne ich rozszerzanie, idąc za przejściową modą, dyskredytuje bowiem prawdziwe znaczenie tego pojęcia.

«« | « | 1 | » | »»
Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama