Abp Jurkovič: Wolność religijna jest podstawą praw człowieka

Poszanowanie wolności religijnej jest podstawowym kryterium respektowania praw człowieka – podkreślił w swoim wystąpieniu stały obserwator Stolicy Apostolskiej przy ONZ oraz innych międzynarodowych instytucji w Genewie.

Abp Ivan Jurkovič wziął udział w 40. sesji Rady Praw Człowieka. Zauważył, że chociaż wspólnota międzynarodowa umieściła wolność religii oraz wyznania obok prawa do wolności słowa jako jeden z głównych filarów cywilizacji nie brakuje dzisiaj przykładów dyskryminacji, nietolerancji, agresji, zniewalania oraz zabijania z powodu wierności własnemu sumieniu.

Watykański dyplomata stwierdził, że obserwujemy w wielu częściach świata kryzys wielokulturowości spowodowany rosnącym wpływem w ramach międzynarodowych organizacji sił i grup interesów, które narzucają własne wizje oraz idee. Dokonują przez to nowej kolonizacji ideologicznej, często z lekceważeniem dla tożsamości, godności oraz wrażliwości ludzi. Stolica Apostolska opowiada się za powszechnym i bezstronnym stosowaniem prawa do wolności religijnej. Docenia również wysiłki wielu rządów na rzecz pomocy prześladowanym chrześcijanom w wielu krajach świata oraz ustanawianie skutecznych ram prawnych, które zagwarantują poszanowanie wolności. Ważne pozostaje, aby prawo szanowało na poziomie osobistym, obywatelskim i społecznym wolność od wszelkich form przymusu do spełniania czynów sprzecznych z wiarą.

Dzisiaj coraz częściej żyją obok siebie ludzie różnych kultur, religii i przekonań, dlatego ważne jest włączenie do prawodawstwa, z należytą rozwagą oraz mądrością opcji, które pozwolą każdemu we własnym sumieniu działać zgodnie z najgłębszym przekonaniem. Abp Jurkovič przypomniał, że dialog, zrozumienie oraz powszechne propagowanie kultury tolerancji, akceptacji innych i pokojowego współistnienia przyczyni się do zmniejszenia problemów gospodarczych, społecznych, politycznych oraz środowiskowych, które bardzo obciążają dużą część ludzkości.

«« | « | 1 | » | »»

Reklama

Reklama