Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija.

Jakie jest główne dzieło Ducha Świętego w historii Boga i ludzi od dnia Pięćdziesiątnicy?

Jak powiedzieliśmy, ostatnia część Symbolu wskazuje na dar Ducha Świętego dla historii we wspólnocie wierzących. Tak więc głównym zagadnieniem jakie przywołuje ten artykuł Credo jest Kościół. I właśnie Kościół, jako wspólnota wierzących w Chrystusa, jest głównym dziełem Ducha Świętego.

„Historyczna” obecność i działanie Ducha Świętego w Kościele rozpoczyna się w Dniu Pięćdziesiątnicy. Lud, który nie istnieje sam z siebie, lecz powstał przez paschalną posługę Jezusa Chrystusa, nieustannie w swym istnieniu jest podtrzymywany przez obecność i działanie Ducha Chrystusa. Wspólnoty z Bogiem nie moglibyśmy osiągnąć własnymi siłami[14]. Kościół jest Ciałem Chrystusa poprzez bycie w komunii z Chrystusem. Dzięki jednoczącej mocy miłości Ducha Świętego, chociaż liczni, stanowimy jedno ciało, które jest Ciałem Chrystusa (por. 1 Kor 10,17).

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg