Duch Święty w nauczaniu Josepha Ratzingera

Joseph Ratzinger bardzo dobrze zna tradycyjne nauczanie Kościoła, z niego czerpie i je rozwija.

Polecana literatura:

  • J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995.
  • J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006.
  • J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, tłum. W. Szymona, Kraków 2003 (zwłaszcza s. 33-52).
  • J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004 (zwłaszcza s. 143-154).
 

[1] J. Ratzinger, Obrazy nadziei. Wędrówki przez rok kościelny, tłum. K. Wójtowicz, Poznań 1998, s. 56.

[2] Tamże.

[3] Tamże, s. 57.

[4] Tamże.

[5] Por. Tamże, s. 57-60.

[6] J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, tłum. Z. Włodkowa, Kraków 2006, s. 349.

[7] Tamże, s. 350.

[8] J. Ratzinger, Bóg Jezusa Chrystusa. Medytacje o Bogu Trójjedynym, tłum. J. Zychowicz, Kraków 1995, s. 107.

[9] Por. J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary. Kościół jako komunia, tłum. W. Szymona, Kraków 2003, s. 33n.

[10] Tamże, s. 33.

[11] Por. Tamże, s. 43.

[12] Por. J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, tłum. J. Merecki, Kraków 2004, s. 150n.

[13] Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 351.

[14] Por. J. Ratzinger, Nowa pieśń dla Pana, dz. cyt., s. 208n.

[15] J. Ratzinger, Obrazy nadziei, dz. cyt., s. 60.

[16] J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 37.

[17] Por. Tamże, s. 40.

[18] Por. Tamże, s. 33-52.

[19] Por. J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 218.

[20] Por. J. Ratzinger, Duch Święty a Kościół, w: J. Ratzinger, Opera Omnia t. VIII/1, Kościół – znak wśród narodów, tłum. W. Szymona, Lublin 2013, s. 466-472.

[21] Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, s. 352.

[22] Tamże. Por. także: J. Ratzinger, Pielgrzymująca wspólnota wiary, dz. cyt., s. 53-79.

[23] Por. J. Ratzinger, Wprowadzenie w chrześcijaństwo, dz. cyt., s. 352n.

[24] Tamże, s. 353.

[25] Por. Tamże.

[26] J. Ratzinger, W drodze do Jezusa Chrystusa, dz. cyt., s. 146n.

[27] J. Ratzinger, Droga paschalna, tłum. W. Szymona, Kraków 2001, s. 145.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg