Msza Święta na Błoniach 18 sierpnia 2002 z beatyfikacją cztrerech Sług Bożych

OBRZĘD BEATYFIKACJI

Ksiądz kardynał Józef Glemp, arcybiskup metropolita warszawski; Józef Michalik, arcybiskup metropolita przemyski; kardynał Franciszek Macharski, arcybiskup metropolita krakowski oraz Stanisław Gądecki, arcybiskup metropolita poznański wraz z postulatorami procesów beatyfikacyjnych zwracają się do Ojca Świętego z prośbą o beatyfikację Czcigodnych Sług Bożych.

Ojcze Święty, Biskupi: Warszawy, Przemyśla, Krakowa i Poznania proszą Waszą Świątobliwość o włączenie w poczet błogosławionych Czcigodnych Sług Bożych: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma oraz Sancji Szymkowiak.

Następuje odczytanie krótkich biografii Sług Bożych, a następnie Ojciec Święty wypowiada uroczystą formułę ogłoszenia nowych błogosławionych.

Spełniając życzenie naszych braci Józefa Glempa, arcybiskupa metropolity warszawskiego; Józefa Michalika, arcybiskupa metropolity przemyskiego; Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolity krakowskiego; Stanisława Gądeckiego, arcybiskupa metropolity poznańskiego, jak również wielu innych braci w biskupstwie, oraz licznych wiernych, za radą Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, naszą Władzą Apostolską zezwalamy, aby odtąd Czcigodnym Sługom Bożym: Zygmuntowi Szczęsnemu Felińskiemu, Janowi Balickiemu, Janowi Beyzymowi oraz Sancji Szymkowiak przysługiwał tytuł błogosławionych, i aby ich święta obchodzono w miejscach i w sposób określony przez Prawo. (Tu Ojciec Święty poda daty liturgicznych wspomnień nowych błogosławionych). W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
W: Amen

Następuje odsłonięcie obrazów, przedstawiających nowych Błogosławionych oraz przyniesienie w procesji do ołtarza ich relikwii. W tym czasie wszyscy śpiewają antyfonę ku ich czci.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg