Msza Święta na Błoniach 18 sierpnia 2002 z beatyfikacją cztrerech Sług Bożych

Modlitwa powszechna

Do Boga, Ojca miłosierdzia i wszelkiej pociechy, który w Chrystusie odsłania nam swoje oblicze, a w świętych i błogosławionych ukazuje wszystkim wzór chrześcijańskiej miłości, skierujmy nasze ufne prośby:

Miłosierny Ojcze, odnów w swoim Kościele ducha dziecięctwa, którego mu dałeś. Spraw, aby wszyscy ochrzczeni, zjednoczeni wokół swoich pasterzy i prowadzeni przez namiestnika Chrystusowego odważnie i wytrwale dążyli do świętości.

Kantor: Christe, exaudi nos.
Wszyscy: Kyrie, eleison.

Miłosierny Ojcze, Ty widzisz cierpienia narodów pogrążonych w ciemnościach wojny i niepokoje ludzi zagrożonych głodem i terroryzmem. Spraw, aby gorliwa modlitwa wierzących oraz wysiłki wszystkich ludzi dobrej woli przyniosły światu sprawiedliwość i pokój.

Miłosierny Ojcze, Ty zechciałeś, aby Twój Syn zamieszkał w ludzkiej rodzinie. Niech Twoje błogosławieństwo ogarnie wszystkie rodziny na ziemi, aby pomnażało się szczęście rodziców i dzieci. Udziel rodzinom siły do pokonania trudności, jakie im zagrażają we współczesnym świecie.

Miłosierny Ojcze, Ty ogarniasz swoją miłością każdego człowieka. Wejrzyj na tych, którzy cierpią z powodu braku pracy, dachu nad głową, choroby lub samotności. Napełnij ich serca nadzieją na lepszą przyszłość, a w nas pomnóż gotowość przyjścia im z pomocą.

Miłosierny Ojcze, polecamy Twojej szczególnej opiece dzieci i młodzież. Obdarz ich łaską mądrości i odwagi, by idąc drogą Ewangelii umieli dobrze rozpoznać swoje powołanie, a kierując się głosem prawego sumienia nie wahali się iść za Jezusowym wezwaniem: "Pójdź za Mną".

Miłosierny Ojcze, racz przyjąć nasze dziękczynienie za dar życia oraz beatyfikację Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma i Sancji Szymkowiak. Naucz nas, za ich przykładem, trwać w miłości Jezusa, zachowując wiernie Jego przykazania.

Ojciec Święty:
Wszechmogący i miłosierny Boże, przyjmij pokorne prośby Twojego Kościoła i spraw, by umocniony Twoją łaską, stawał się znakiem miłosierdzia i zwiastunem Dobrej Nowiny dla całego świata. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W: Amen.

«« | « | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg