Msza Święta na Błoniach 18 sierpnia 2002 z beatyfikacją cztrerech Sług Bożych

Schola: Ciebie wielbimy i Tobie ufamy, Boże nasz i Panie. Ty ukoronowałeś czcią i chwałą Twoje Sługi: Zygmunta, Jana, Jana, Sancję. Doprowadź nas, za ich wstawiennictwem, do Twego domu.

Wszyscy: Jezu, ufam Tobie.

Po zakończeniu śpiewu biskupi dziękują Ojcu Świętemu za beatyfikację:

Ojcze Święty, Arcybiskupi Warszawy, Przemyśla, Krakowa i Poznania dziękują Waszej Świątobliwości za ogłoszenie w dniu dzisiejszym Błogosławionymi Czcigodnych Sług Bożych: Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, Jana Balickiego, Jana Beyzyma oraz Sancji Szymkowiak.
Biskupi oraz postulatorzy procesu beatyfikacyjnego podchodzą do Ojca Świętego, który przekazuje im znak pokoju.

Kantor:
Chwała na wysokości Bogu,
Wszyscy śpiewają:
a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię. Błogosławimy Cię. Wielbimy Cię. Wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu nieba, Boże Ojcze wszechmogący. Panie, Synu Jednorodzony Jezu Chryste. Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. Który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze. Który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest Święty. Tylko Tyś jest Panem. Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. Z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg