Szczególna więź

Przed wizytą Ojca Świętego w Krakowie w Bazylice św. Floriana przy ul. Warszawskiej zebrało się szczególne grono ludzi, by wspominać dawne dzieje. Po roku pracy w wiejskiej parafii w Niegowici ks. Karol Wojtyła w kolegiacie św. Floriana rozpoczął posługę duszpasterską, jako wikary(1949-1951).

Na spotkanie przyszli ludzie, którzy chcieli powspominać tamte czasy i klimat rodzącego się przy tym kościele drugiego w Krakowie po kościele św. Anny, ośrodka duszpasterstwa akademickiego.
Zgromadzonych powitał obecny proboszcz parafii ks. prałat Jan Czyrek, który po raz pierwszy zetknął się z ks. Karolem Wojtyłą w Krakowskim Seminarium Duchownym.

– "Ten człowiek był dla mnie niedościgłym wzorem kapłana i pasterza" – powiedział. Ks. proboszcz przypomniał, że wielu wiernych, uczestniczących w pierwszych konferencjach prowadzonych przez młodego wikariusza już "przeminęło", a spotkanie tuż przed przyjazdem Ojca Świętego ma przypomnieć to, co się kiedyś działo w parafii, dzięki osobom, które dają temu świadectwo.

Spotkanie "Jak dawni studenci wspominają duszpasterza Karola Wojtyłę?" prowadził dr Stanisław Abrahamowicz. Nie była to akademia "ku czci", ale ponad dwu i pół godzinna pasjonująca opowieść snuta przez ludzi, którzy przypominali sobie fakty ze swego życiorysu mocno i głęboko związane z postacią obecnego Ojca Świętego. "Każdy chętnie szedł za Nim" – powiedział Stanisław Abrahamowicz, który w latach 50. mieszkał przy ul. Filipa 19 i często przychodził rankiem do kościoła i pomagał organiście śpiewać godzinki.

«« | « | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | » | »»

aktualna ocena |   |
głosujących |   |
Pobieranie.. Ocena | bardzo słabe | słabe | średnie | dobre | super |

Wiara_wesprzyj_750x300_2019.jpg

Reklama

Reklama